Město bude usilovat o vybudování chodníku v Husově ulici

PŘÍBRAM – Někteří občané se obrátili na vedení města, aby byl vybudovaný nový chodník v Husově ulici a to od mostu přes železnici směrem ke kruhovému objezdu u Dolejší Obory. Chodník totiž končí na mostu a chodci tak chodí nebezpečně za krajnicí silnice, kde je nyní pouze štěrkový povrch a to ještě pod úrovní vozovky.

V Husově ulici kde je umístěna jedna s nejfrekventovanějších silnic v našem městě se v příštím roce plánuje oprava mostu přes železnici, která by měla trvat zhruba šest měsíců. Proto občané navrhují, že by město mohlo tuto uzavírku využít k vybudování tohoto nového chodníku.

   

Kdy přesně začne oprava mostu, který je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic není zatím zcela jasné. „Akce má vydáno stavební povolení a nyní se řeší majetkoprávní činnost, konkrétně realizace v ochranném pásmu železnice a s tím související zpřístupnění pozemků po dobu realizace stavby. Po uzavření smluvních dohod k přístupu na pozemky předpokládáme zahájení realizace v roce 2020,“ uvedla pro náš web Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

   

A jak se k tomuto návrhu občanů, o vybudování chodníku staví vedení města?

„V příštím roce dojde s největší pravděpodobností k rekonstrukci mostu nad železniční tratí v ulici Husova. Pokud se tomu tak stane, budeme usilovat o vybudování chodníku v rámci této velké stavební akce,“ napsal na městském webu starosta města Jan Konvalinka.

Komentáře