Loni se v Příbrami narodilo více dětí než v roce 2020. Bohužel stoupl i počet zemřelých

Foto. MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – S poklesem obyvatel se potýkají všechna tři největší města na Příbramsku. U Příbrami a Sedlčan tento jev trvá už několik let.

Loni k 1. 1. 2021 měla Příbram 31 530 trvale hlášených obyvatel. „Z toho 1 642 lidí má trvalý pobyt nahlášený na adrese městského úřadu,“ sdělila tehdy tisková mluvčí radnice Eva Švehlová.  O rok dříve k 1. 1. 2020 měla Příbram 31 900 obyvatel. Loni ale přišlo na svět v příbramské porodnici více dětí něž v roce 2020. Za uplynulý rok se v Příbrami narodilo 1296 dětí. Z tohoto počtu mírně převažovali chlapci nad dívkami (676/620). V deseti případech z celkového počtu si rodiče z porodnice odnášeli dvojčátka. V roce 2020 v příbramské nemocnici přišlo na svět 1 223 miminek, ovšem jsou mezi nimi i děti s trvalým pobytem mimo okres Příbram.

První miminko roku 2022 se v Příbrami narodilo 1. ledna 8 minut po půlnoci. Adélka je zároveň prvním miminkem ve Středočeském kraji.

V minulém roce bylo v Příbrami uzavřeno 148 manželství, což je o čtyři méně než v roce 2020. Páry se nejen berou, ale také rozvádějí. V loňském roce proběhlo 76 rozvodů. Pro srovnání, v roce 2020 bylo 84 rozvodových řízení. „V loňském roce jsme také oslavili 14 životních jubileí u občanů nad 80 let, kteří si o přání zažádali, dvě zlaté a jednu diamantovou svatbu,“ dodala tisková mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.

Bohužel nárůst byl zaznamenán i v počtu úmrtí. Nicméně to je dáno především situací ohledně epidemie koronaviru. V loňském roce bylo v Příbrami evidováno  937 úmrtí, v roce 2020 to bylo 862 úmrtí a o rok dříve zemřelo 724 osob.

Komentáře