Listí nespalujte, využívejte raději sběrné nádoby na bioodpad

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – V počínajících jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrady a zahrádky po uplynulé zimě.  Mezi jejich pracovní činnosti patří i spalování staré suché trávy, listí a jiného bioodpadu. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale nabízí se otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob.

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí, větve stromů a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit, a to kdykoliv. „Porušení tohoto ustanovení zákona může kontrolovat a sankcionovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností,“ říká Petr Milec z příbramského odboru životního prostředí. 

Případné pálení většího množství materiálu je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.we. Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření.

Z důvodů vyloučení rizika možných stížností sousedů na obtěžování kouřem doporučují pracovníci odboru životního prostředí občanům města Příbram využít kontejnery na bioodpad, které jsou rozmístěny na území města. V případě většího množství doporučujeme odvoz bioodpadu přímo do sběrného dvora (kompostárny) v ulici Za Balonkou v Příbrami I – tel.: 775 785 764. Více informací zde: http://www.ts-pb.cz/

Komentáře