Lidé za rok poslali do sbírky na zvon pro sv. Vojtěcha už téměř půl milionu

Kostel sv. Vojtěcha na Březových Horách.

PŘÍBRAM – Dnes slaví kostel sv. Vojtěcha na Březových Horách úctyhodné 131. narozeniny. Součástí loňských kulatých oslav bylo vyhlášení veřejné finanční sbírky na nový zvon, protože od 2. světové války je kostel na náměstí J. A. Alise prakticky „němý“.  

Je nám nesmírným potěšením oznámit, že za rok se na transparentním účtu zdejší římskokatolické farnosti sešlo ve sbírce na zvon úctyhodných 435.200 Kč!  Všem, kdo do ní i v této velice nelehké době jakoukoli částkou přispěli, ze srdce děkujeme. Současně si touto cestou dovolujeme oznámit, že v příštích měsících podáme žádosti o příspěvek v grantových řízeních veřejných i soukromých subjektů. Věříme, že se základem v podobě dosud vybrané částky budeme alespoň v některých programech podpory úspěšní.

A jaká suma je na pořízení zvonu potřebná? Odhadem jde o zhruba 1,6 mil. Kč. V této ceně jsou kromě nákladů na výrobu samotného zvonu (1 000 kg – 1 milion korun) zahrnuty i stavební úpravy zvonice, a to včetně oken a žaluzií, či pořízení digitálního hodinového stroje. Ten starý samozřejmě zůstane součástí kulturní památky. Otázka tóniny budoucího zvonu je prozatím otevřená, jméno už je jisté – Vojtěch. 

V současnosti má kostel pouze dva nefunkční malé zvony: tzv. umíráček a sanktusník. Nebylo tomu tak vždy. Poprvé se v něm na zvony zvonilo 7. 12. 1888. Byl to Vojtěch (2 100 kg), Marie (1 000 kg), Anna (448 kg) a Prokop (252 kg). V roce 1916 propadli Vojtěch, Marie a Prokop válečné rekvizici, Annu rekvizice potkala v průběhu 2. světové války.

Pokud byste chtěli na pořízení zvonu do kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách laskavě a jakoukoli částkou přispět i vy, číslo transparentního účtu je 2401776351 / 2010. Zájemcům farnost samozřejmě vystaví potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. Všem současným i budoucím dárcům patří vřelé díky. Nejen spolu s nimi se velmi těšíme na chvíli, kdy Vojtěch po dlouhých desítkách let opět a pro všechny „zazní“.

Za organizátory oslav a sbírky

Robert B. Cieszkowski a Markéta Škodová

Foto: archiv farnosti

Komentáře