Lidé z ulice 28. října rozhodli o prořezání stromořadí

Ulice 28. řijna.

PŘÍBRAM – Už podruhé rozhodovali obyvatelé ulice 28. října o osudu tamního stromořadí. V anketě, kterou pro ně připravilo vedení města, se většinou rozhodli pro kácení každého druhého stromu. Ulice se tím prosvětlí a zlepší se i přístup denního světla do bytů v nižších patrech.

Probírkou stromořadí dojde u ponechaných stromů ke zlepšení podmínek k jejich růstu a zároveň i k prosvětlení celé ulice. Zásah se uskuteční do konce března letošního roku. „Stromů si vážíme jako důležité součásti životního prostředí. Přesto, nebo právě proto se nabízí nepopulární zásah do stromořadí, kterým je probírka stromů,“ vysvětluje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

K vysazení stromů v ulici 28. října v Příbrami došlo v 50. letech minulého století. Bohužel tyto lípy sázející rozmístili poměrně blízko sebe, přibližně po osmi metrech a ve vzdálenosti osm až devět metrů od domů. Záměrem bylo rychlé ozelenění ulice s nutností následné probírky stromů. K té ale už nikdy nedošlo.

V současné době ale lípy dosahují značných rozměrů a nadále porostou. Svými rozměry způsobují značné zastínění celé ulice i jednotlivých bytů. „Občané se opakovaně na radnici obracejí s požadavky na řešení celé situace,“ konstatuje příbramský starosta.

Protože úprava zeleně a případné kácení stromů je vždy citlivou záležitostí, obrátilo se město na své občany formou ankety. „Víme, že anketa v této ulici proběhla již v roce 2011 v souvislosti s rekonstrukcí ulice, kdy město jako jednu z variant navrhovalo vykácení celé jedné strany stromořadí kvůli vzniku parkovacích stání. V současné anketě však šlo o to, aby stromořadí zůstalo na obou dvou stranách ulice,“ uvedl k anketě místostarosta města Václav Švenda.

Podle výsledků ankety 71 procent domácností, které odevzdaly anketní lístky, souhlasí s prořezáním aleje. U stromů, které na místě zůstanou, bude ještě následně provedený zdravotně bezpečnostní řez.

Komentáře