Lávka ve Špitálské je už v provozu, opravu dalších lávek a mostů město připravuje

Lávka ve Špitálské ulici. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Oprava mostu v ulici Pod Kovárnami a lávky ve Špitálské ulici v Příbrami jsou hotové a mohou opět sloužit svým účelům. Zakázky na oba projekty získala společnost Strabag, a. s. a dokončila je dříve, než bylo plánováno.

Rekonstrukce mostu Pod Kovárnami a lávky ve Špitálské ulici byly zadány společnosti Strabag, a. s., na konci srpna. Firma podala nejnižší nabídku a získala zakázky za ceny 5 957 552 Kč včetně DPH (most Pod Kovárnami) a 5 520 318 Kč včetně DPH (lávka ve Špitálské ulici).

Obě stavby byly dokončeny před termínem a s finančním přebytkem, neboť došlo ke snížení celkových nákladů. Most v ulici Pod Kovárnami je průjezdný od začátku prosince, a lávka ve Špitálské ulici byla otevřena na konci minulého týdne po kolaudaci. V okolí lávky chybí s ohledem na klimatické podmínky terénní úpravy, které budou dodatečně provedeny.

Dodatky ke smlouvám o dílo vedly ke snížení původně smluvených cen. U lávky ve Špitálské ulici klesla cena o 73 470 Kč včetně DPH, a u mostu Pod Kovárnami došlo ke snížení o 46 495 Kč včetně DPH.

„V současné době máme vysoutěženu přestavbu dalších tří lávek, a to na Rynečku, u Čekalíkovského rybníka a na Flusárně. Zakázku jsme soutěžili opakovaně, proto se nám posunul předpokládaný termín realizace. Ve všech třech případech půjde opět o kompletní výměnu, tedy demolici lávky stávající a výstavbu nové. Lávky se budou realizovat postupně s tím, že jako první bude lávka na Flusárně, která je v současné době uzavřena. Stavba bude zahájena na jaře. Souběžně s lávkou na Flusárně bude realizována přestavba lávky na Rynečku,“ říká starosta Jan Konvalinka.

V minulém volebním období se také hodně mluvilo o velmi špatném stavu mostu přes Příbramský potok na Rynečku. „Ten máme v plánu investic na příští rok, nicméně samotná realizace závisí na přeložce sítí elektřiny a plynu. Proto je možné, že realizace proběhne až v roce 2025, záleží na majiteli sítí, jakmile bude připraven, ihned začneme,“ dodal místostarosta Vladimír Karpíšek.

Ve správě města je na Litavce celkem 18 mostů nebo lávek z 20 možných. Přes Příbramský potok pak vede dokonce o 26 staveb, o které se město stará. O další se pak stará buď Středočeský kraj, nebo Ředitelství silnic a dálnic. Nicméně o špatném stavu mostů lávek ve městě se ví od roku 2018. V té době se totiž zjistilo, že od roku 2002 nebyla prováděna žádná kontrola stavu těchto staveb. Důvodem bylo, jak tehdy uvedlo Samostatné oddělení silničního hospodářství městského úřadu Příbram, že v minulosti nebylo jednoznačně definováno, kdo má tyto prohlídky zajistit, došlo k situaci, že nebyly zajištěny vůbec.

Komentáře