Kraj schválil více jak stodvacet projektů v participativním rozpočtu

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Celkem 126 projektů do Participativního rozpočtu schválili středočeští radní na svém pondělním jednání.

Jde o projekty, které splnily formální i věcné náležitosti a byly podpořeny 50krát „líbí se mi“ na facebookové stránce rozpočtu. Celková hodnota podpory u těchto projektů činí 42 932 164 Kč. Fáze podávání projektů probíhala v termínu 1. až 31. března 2020 a všechny projekty jsou v detailním znění zveřejněny na stránkách projektu mujkraj.kr-stredocesky.cz v Galerii projektů.

Počet přihlášených projektů předčil naše očekávání. Velmi povzbudivé je i to, že projekty byly podávány rovnoměrně napříč územím Středočeského kraje a zapojila se velká města i obce,“ vyzdvihla Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že do historicky prvního participativního rozpočtu se kromě ORP Kralupy nad Vltavou zapojilo 25 obcí s rozšířenou působností. Nejčastěji byly projekty iniciovány přímo občany (45 %), zastupiteli (35 %), spolky (10 %) a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje (10 %).

Neuskutečnitelných projektů bylo z celkového počtu 164 projektů celkem 38, přičemž 21 nesplnilo formální náležitosti, 15 projektů bylo staženo navrhovatelem a 2 nenasbíraly veřejnou podporu. „Celková hodnota projektů, které byly v rámci pilotního Participativního rozpočtu podány činí celkem 54 347 660 korun, z toho jsou uskutečnitelné projekty, jak je výše uvedeno, podpořeny 42 932 164 korunami a průměrná finanční podpora na jeden podpořený projekt činí 340 731 korun.

Podle kategorií jsou navrhované projekty rozděleny – 54 Sport a volný čas, 33 Příroda, zeleň, 24 Doprava, 19 Kultura, 7 sociální služby, 5 vzdělání. 4 Zvířata, 2 Senioři a 16 Ostatní. Návštěvnost stránek rozpočtu stoupla během podávání projektů na průměrných 6800 uživatelů týdně a v dubnu se ustálila na 4000 uživatelů.

Nyní čeká schválené projekty ještě finální hlasování, které rozhodne o pořadí projektů v rámci jednotlivých ORP a podskupin. Probíhat bude od 16. května do 15. června elektronicky na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/mujkraj.kr-stredocesky.cz/ hlasovani nebo písemnou formou. Hlasovat budou moci pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje starší 18 let. Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody, která odráží zájem většiny hlasujících.

Komentáře