Kraj rozdělí 4 miliony korun na podporu krajských divadel. Peníze dostane i příbramské divadlo

Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram

STŘEDNÍ ČECHY – Rozdělení finanční podpory pro tři středočeská divadla ve výši téměř 4 miliony korun bylo schváleno v rámci dotačního programu na podporu statutárních divadel krajskými zastupiteli.

V rámci dotačního programu, který se zaměřuje na podporu regionálních funkcí statutárních divadel, bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční podpory pro Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, Městské divadlo Mladá Boleslav a Divadlo Kladno. Tato podpora činí celkem téměř 4 miliony korun, přičemž každé divadlo obdrží částku 1,333 milionu korun.

Vysvětlení zaměření dotačního programu na podporu regionálních funkcí statutárních divadel poskytl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda. „Podpora tradičních řemesel spojených s divadelním provozem je jednou z částí tohoto programu a již v minulém roce se ukázala jako velmi smysluplná, a proto se v ní pokračuje i v letošním roce. I přes význam moderních technologií v jiných oblastech nelze nahradit tradiční řemesla, jako jsou čalouník, vlásenkář nebo kostymér, která mají nezastupitelnou roli v divadelním prostředí a přispívají k zachování tradic spojených s národní identitou,“ říká krajský radní pro kulturu a cestovní ruch. Druhá část podpory je určena na samotnou přípravu a realizaci divadelních inscenací s cílem podpořit dostupnost kvalitní umělecké produkce širokému obecenstvu.

Schválení finanční podpory ve výši 1,333 milionu korun pro každé ze tří středočeských divadel – Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami a Divadlo Kladno – poskytne těmto institucím potřebné zdroje pro jejich činnost a rozvoj.

Komentáře