Kraj podpoří tradiční řemesla spojená s divadelním provozem

STŘEDNÍ ČECHY – Kostymér, vlásenkář, desinatér, truhlář nebo čalouník, to jsou příklady specifických profesí, které v rámci podpory regionálních funkcí statutárních divadel podpořila rada kraje.  Dalším tematickým zadáním Programu na podporu statutárních divadel Středočeského kraje je výroba a inscenování divadelních inscenací. Finální schválení dotačního programu 2023 náleží krajským zastupitelům.

Dotační program vychází z Koncepce regionálních funkcí divadel Středočeského kraje na období 2021–2023. Cílem koncepce je pojmenovat směry v oblasti podpory profesionálních divadel na území Středočeského kraje. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda vysvětluje: „Definici cílů koncepce jsme stanovili na základě zevrubné diskuse s ekonomy a řediteli divadel Příbram, Kladno a Mladá Boleslav. Na základě této koncepce byl poté formulován dotační Program na podporu regionálních funkcí statutárních divadel ve Středočeském kraji, který tvoří systematický a transparentní nástroj podpory činnosti divadel.“ V letošním roce jsou na podporu regionálních funkcí statutárních divadel, stejně jako v minulém roce, vyčleněny 4 miliony korun.

V programu jsou celkem dvě tematická zadání. „Jedním z témat je podpora zaměstnávání osob ve specifických profesích. Kostymér, vlásenkář, desinatér, truhlář, čalouník, to jsou příklady profesí, které jsou součástí naší národní identity a prostřednictvím divadel můžeme přispět k jejich uchování. Další okruh podpory se týká výroby a inscenování divadelních inscenací. Konkrétně chceme podpořit jak adaptace, tak i vývoj a vznik divadelních inscenací,“ uvádí radní Švenda.

Divadla mohou žádat o podporu v maximální výši 1,35 milionu korun. Žádosti bude možné podávat od 11. 4. 2023 do 21. 4. 2023. Program 2023 na poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel bude po schválení zastupitelstvem zveřejněný na webových stránkách Středočeského kraje.

Komentáře