Kraj finančně podpoří několik kulturních projektů, jsou mezi nimi i dva z Příbramska

Krajský radní Václav Švenda (vlevo) a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl (vpravo) při představení programu Středočeského adventu

STŘEDNÍ ČECHY – Celkem bezmála jeden milion korun získají na své rozvojové projekty čtyři krajské příspěvkové organizace v oblasti kultury. Rozhodla o tom rada kraje. Jde o Regionální muzeum v Kolíně, Oblastní muzeum Praha – východ, Hornické muzeum Příbram a Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.

„Naše příspěvkové organizace v oblasti kultury se neustále snaží o svůj rozvoj, o zkvalitňování a rozšiřování nabídky pro návštěvníky. To může zahrnovat různorodé projekty. Například Regionální muzeum v Kolíně získá příspěvek ve výši 339 000 korun v souvislosti s provozováním Památníku tří odbojů na Mašínově statku. Částka zahrnuje například nákup zařizovacích předmětů nebo příspěvek na pořízení pohlednic, brožur a drobných suvenýrů. Hornické muzeum Příbram využije příspěvek ve výši 530 000 korun na vydání knihy Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec, která shrne dvacetiletou historii budování skanzenu. Kromě toho představí nejcennější doklady lidové architektury středočeského Povltaví, které se podařilo díky skanzenu zachránit a prezentovat veřejnosti,“ uvedl příklady rozvojových projektů radní pro oblast kultury a památkové péče Václav Švenda.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše získá příspěvek necelých 80 000 korun. Peníze využije na dofinancování výstavy „Století robotů“ a na dofinancování vydání knihy Josefa Čapka „Básně z koncentračního tábora“. Oblastní muzeum Praha – východ získá 65 000 korun na doplnění mobiliáře.

Komentáře