Kraj finančně podpoří knihovny či restaurování kašny v Příbrami

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Krajští radní schválili žádosti o dotace pro projekty podané v rámci tří programů. Konkrétně se jedná o programy určené na podporu základních knihoven, na podporu kultury a na obnovu památek. Středočeský kraj tak podpoří celkem 213 projektů v celkové výši 53 milionů korun. Finální rozdělení dotací podléhá ještě schválení krajským zastupitelstvem.

Do programů bylo přihlášeno přes 400 žádostí. „Díky transparentním kritériím mohla hodnotící komise sestavit žebříček žádostí podle bodového hodnocení. Naším cílem bylo podpořit kulturní instituce, vlastníky kulturních památek a také projekty v oblasti amatérské kultury. Věřím, že naše podpora pomůže rozšířit nabídku kulturních akcí a projektů v celém regionu Středočeského kraje,“ uvádí radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

V rámci tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití kraj podpoří celkem 11 projektů v celkové výši 32 milionů korun. Oprava ústřední chodby zámku Kácov či rekonstrukce areálu děkanství Mnichovo Hradiště, to jsou příklady projektů, které uspěly v žádosti o finanční příspěvek.

Obnova kulturních památek, v rámci tohoto zadání kraj podpoří 32 projektů v celkové hodnotě 8 milionů korun. „Z podpořených projektů lze jmenovat například restaurátorský průzkum sgrafitové výzdoby na zámku v Nelahozevsi či restaurování historické kašny v Příbrami,“ přiblížil některé projekty radní Švenda.

Hrabalovo Kersko nebo například Festival Rosa Bohemica, jsou příklady projektů podpořených v rámci Podpory kultury. Celkově jde o 104 projektů, v celkové výši 9,2 milionů korun.

V dalších tematických zadáních: Podpora činnosti organizace, Podpora významných výročí a podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, uspělo celkem 27 projektů. Celková výše schválených dotací je 2,24 milionů korun.

Vybavení knihovny v Čerčanech či modernizace knihovny v Kačici jsou příklady 26 projektů, které kraj podpoří necelými 1,4 miliony korun v rámci tematického zadání Vybavenost základních knihoven.  Částka 137 tisíc korun pak bude rozdělena mezi třináct projektů zadání „S knížkou do života“.

Komentáře