Komplikace prodlouží opravu vodojemu v Hrabákově ulici do podzimu

PŘÍBRAM – Rekonstrukce vodojemu HUSA měla být podle původní smlouvy už dva měsíce hotová. Nicméně vzhledem ke komplikacím, které nastaly při stavebních pracích, tomu tak není.

V rámci této rekonstrukce dochází k opravě vnitřních prostor, teras, schodišť, podloubí, výměně akumulačních nádrží a odvětrání prostoru. Dále k nové k elektroinstalaci, hromosvodu a také zateplení a nové venkovní omítky a částečné technologie celé vodárny.

Původní smluvní termín dokončení prací byl stanovený do 12 měsíců od termínu předání staveniště, tzn. do 10. 6. 2021. „Během stavby se však vyskytly nepředvídatelné skutečnosti technického rázu, které s sebou přinesly navýšení rozsahu prací. Aby bylo zajištěno plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou, musela být navíc po celou dobu rekonstrukce zachována provozuschopnost jedné z komor vodojemu. Zhotovitel provedl rekapitulaci nutných přerušení prací, průběžně vedených ve stavebním deníku, a ve vztahu k navýšení rozsahu prací předpokládá posun konečného termínu do 19.11.2021,“ uvádí na webu města příbramský starosta Jan Konvalinka s tím, že v současné době se provádějí sanační práce vnitřních ploch jedné z komor vodojemu, druhá komora je již zcela zprovozněna, a připravuje se povrch vrchlíku střechy pro provedení ztužujících věnců. „Práce na zpevněných plochách a oplocení nelze nyní provádět vzhledem k potřebě pohybu těžké techniky na staveništi,“ dodává.

Práce provádí firma Staler od května loňského roku. Zakázku získala od města za cenu 17, 8 milionů korun, nicméně tuto částku navýší některé vícepráce. Loni v prosinci rada města schválila vícepráce za 193 866 korun bez DPH. Jednat by se mělo o některé práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu původního závazku ze smlouvy – se uvádí jako důvod víceprací.

Ještě předtím v polovině srpna ještě rada města schválila přímé zadání zakázky a to dokončení technologie vodojemu společnosti 1. SčV a.s. za nabídkovou cenu 663 267 Kč. Celková rekonstrukce včetně technologie tak město přijde na něco přes 18 miliónů korun.

Komentáře