Josef Vacek ml.: Priority jsou doprava, podpora klubů a spolků, zákaz hazardu a opravy památek

PŘÍBRAM – V říjnu půjdeme po čtyřech letech opět volit vedení města. Oslovili jsme proto s několika otázkami lídry všech deseti stran a hnutí, které se budou ucházet o přízeň voličů v Příbrami. 

Tentokrát odpovídá lídr příbramské KDU-ČSL Josef Vacek ml.

Povedete kandidátku KDU-ČSL v Příbrami, pojďte se krátce představit?

Dobrý den, jmenuji se Josef Vacek, je mi 27 let, jsem ženatý a mám jednoho syna. Jsem vzděláním registrovaný Zdravotnický záchranář, kterého jsem vystudoval na VOŠ zdravotnické v Příbrami a na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti jsem ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru ČR, na územním odboru Příbram, kde pracuji jako hasič. Jsem velmi poctěn, že mohu vést kandidátku KDU-ČSL, kde jsem, s přihlédnutím ke striktnosti služebního zákona, jako nestraník. Beru tuto šanci jako obrovskou příležitost ke službě lidem v Příbrami. Obrovská výhoda je, že prakticky celé dětství jsem prožil na Příbramské radnici, takže jsem už 25 let nepřímo součástí politického prostředí. Viděl jsem velmi zblízka vzestupy a pády mnoha starostů a politiků, politické machinace a různé nevydařené „politické hry“. Zkrátka vím, co od politiky a politiků čekat. Je to poprvé, kdy jsem dostal příležitost být postaven do čela a zkoušet naplnit svoji vizi komunální politiky, ale na rozdíl od mnoha kandidátů do komunálních voleb jsem dostával tvrdý politický výcvik od samého dětství. Díky tomu vnímám obrovskou osobní odpovědnost za to, co se v Příbrami děje a není mi to jedno. Věřím, že mohu všechny tyto zkušenosti využít a dodat městu nový impulz, který je tak zoufale potřeba

Asi největší akcí současného vedení je rekonstrukce Nováku, jak ji vnímáte a co dál s tímto areálem?

Rekonstrukci Nového rybníka vnímám jako dobrou věc, ovšem s několika zásadními nedostatky. Je to projekt, který je nejvíce vidět, ale je to skoro jediná větší akce současného vedení za 4 roky, což je zoufale málo. Bohužel pěknou opravu kazí několik nedostatků. Například nově budovaná in-line dráha je velmi nekoncepční. Není možné z ní přejet kamkoliv jinam a je pro potřeby in-line bruslení velmi příkrá. Měl jsem možnost slyšet od občanů, že by vítali možnost propojit areál s klidovou zónou Horní Obory, což by obrovsky zvedlo kvalitu sportovních aktivit ve městě. Bohužel v současné podobě to není možné. Další nedostatek je kvalita vody. V investici takového rozsahu se zjevně nepočítalo s tím, že Nový rybník je opravdu rybník bez většího přítoku. Neřešení tohoto problému znamená, že se v horkém létě krásný areál změní v pěkný areál, kde je zapáchající voda nevhodná ke koupání. To je velká škoda. Řešení přestavby na samočistící rekreační vodní biotop jako například v Jincích, by vzhledem k rozsahu bylo asi velmi nákladné, ale bojím se, že podobné řešení bude nutné, pokud se bude chtít udržet kvalita areálu. Další řešení by mohlo být dotované dočerpávání vody z šachet, které původně zásobovaly Příbramský potok, nebo stavba vlastní čističky vody pro areál Nového rybníka. Poslední nedostatek pozoruji ve vypovězení veškerých volnočasových klubů z areálu Nového rybníka, kde historicky vždy byly. V tomto případě například Skautské oddíly. Pro rozvoj mládeže je toto prostředí naprosto ideální a i bezpečné, což jsou kombinace, které se příliš nevidí. Myslím, že právě podpora těchto spolků a vybudování zázemí pro fungování klubů, které se práci s mládeží věnují, by mohla být cesta, jak naložit s tímto krásným areálem. Jaká motivace vedla současné vedení, že místo podpory mládeže zopakovali historii a stejně jako komunisté odsunuli mládežnické spolky mimo areál za velmi zvláštních okolností, to bohužel nevím.

Hodně se také diskutuje připravovaná rekonstrukce Aquaparku za částku kolem 300 milionů korun, jak se na  to díváte?

Připravovanou rekonstrukci areálu Aquaparku lze vnímat dvěma pohledy.
První je ten, že se jedná o nedomyšlený projekt, kde se navrhovatelé nechali unést svými představami, nepřemýšlí nad důsledky, a je to tedy pouze nedostatek předvídavosti, soudnosti a rozumu. Druhý je pak ten, že se jedná o úmyslný trestný čin porušení péče řádného hospodáře. Proč si to myslím? Situace, ve které se město Příbram nachází, vůbec nepřipouští investici takového rozsahu, protože ji není schopno nejen zafinancovat, ale dokonce ani splácet dluhy bez dalších půjček. Město má letošní rozpočet záporný, to znamená přesně minus 87 968 114 korun. Krizové rezervy jsou pak nastaveny na pouhých 100 000 korun. Pokud převedeme tyto peníze na běžnou domácnost, jedná se zhruba o 50 Kč ročně na mimořádně výdaje. Vzít si v této situaci půjčku na Aquapark v plné výši je vrcholně nezodpovědné. Ta částka činí 300 000 000 korun. Jenom splácení zatíží Příbram cca 20 000 000 korun ročně, a to na dobu 20 let, to je 5 volebních období, kdy zastupitelé budou tlačit balvan částky, která představuje roční provoz na zpracování odpadů v Příbrami. Tyto peníze budou samozřejmě chybět. To není ale vše. Veškeré Aquaparky v republice jsou ztrátový počin. Pokud je např. Aquapark v Berouně dotován městem částkou 12 000 000 Kč ročně, pak v Příbrami by se vzhledem k rozsahu tohoto projektu jednalo o mnohem větší částku (dluh + náklady na provoz = přibližně 30 – 40 000 000 Kč ročně). Nelze počítat s tím, že pouhý wellness, tedy saunový svět a podobné atrakce, přitáhne požadovaný počet lidí z celého kraje a okolí. Na to, aby rozpočet byl kladný ze vstupného, není ani dostatek parkovacích míst pro tolik zákazníků. Situace by byla jiná, pokud by byl vybudován bazén mezinárodních olympijských parametrů, například ještě s potápěcí šachtou pro trénink hloubkových ponorů. Což by za podobný rozpočet jistě šlo. Ale ani to není záruka. Současné vedení se pyšní tím, že schodek rozpočtu znamená možnost investovat. Je to ovšem velmi krátkozraké řešení. Dluhy se musí splácet. Je to podobné situaci, kdy si rodina nevydělá na svoji obživu a rozhodne se, že si raději půjčí 200 000,- Kč, aby mohla investovat a koupit si auto, i když výdělek nestačí ani na potraviny a energie. Pokud se město rozhodne žít na dluh, hrozí mu stejně jako všem lidem, že se dostane do dluhové pasti. Nikdo si to nepřipouští, ale i město může zbankrotovat, stejně jako každý občan nebo firma v České republice. Dojde k tomu neschopností splácet dluhy. Pak se zastaví majetek města, a to včetně historického jádra, a veškerý se prodá soukromníkům. Takže kromě případu, kdy by město platilo za pronájem radnice soukromníkovi, hrozí i to, že se prodají veškeré sociální byty, které město vlastní a dostanou se do soukromých rukou. Pak už je jenom krok k tomu, aby lidé z azylových domů, domovů pro seniory, nebo jiných bytů, které patří městu, dostali rovnou výpověď, nebo by se zvedl nájem tak, že by to vyšlo nastejno. Dále by město pak nemělo ani žádný příjem, který mu vlastní majetek zajišťuje. To je situace, které je nutno zabránit. Bohužel současné vedení tímto projektem připomíná socialistické plánovače, kteří budují světlé zítřky a své vlastní pomníky, ale svými projekty likvidují budoucnost vlastních dětí. A to je něco, co jako rodič nemohu připustit.

Co vy osobně byste chtěl nejvíce v našem městě zlepšit či udělat pokud byste se dostal do zastupitelstva?

Já osobně bych se zasazoval o dodržování, případně revizi koncepce dopravy města. Stávající vedení příliš nerespektuje Strategický plán rozvoje města Příbram a staví parkovací místa více méně nahodile. Dokonce, v případě parkoviště u Březohorského hřbitova na Drkolnově, i v rozporu se závazným územním plánem, kdy zastavěli plochu, která byla stabilizovaná, tedy na ní je zakázáno stavět. Parkování a přetížená doprava hlavních tepen města je stávající obrovský problém. Jako jedno z řešení parkování bych navrhoval důraz na stavbu dílčích parkovacích domů pro různé části města podle strategického plánu. Jelikož je stavba takových domů finančně extrémně náročná, budu se zasazovat o žádání dotací na jejich stavbu z různých zdrojů. Můj obrovský zájem je podpora volnočasových spolků, klubů mládeže a sportovních oddílů, které jsou v současnosti hrubě zanedbávány. S tím souvisí i projekt naprostého zákazu heren a kasin na území Příbrami. Jako zdravotník vím, že tyto prostory jsou mor a zhouba nejen pro lidi, kteří jsou závislí hráči, ale i pro široké okolí, protože kde jsou dluhy, jsou i drogy a kupčení s lidmi. Samotné patologické hráčství považuji za stejně nebezpečné jako těžkou závislost na heroinu. Likviduje to lidi jejich rodiny. Proto je nutné se starat o naši mládež a tyto prostory vykázat za hranice města. A tento úkol není nemožný. Stačí jedna vyhláška města, kterou podpoří nadpoloviční většina zastupitelstva a problém je vyřešen. Dále bych se rád zasazoval o opravy památek a historických budov města. Například situace, kdy město v roli správce Březohorského hřbitova na Drkolnově nechalo spadnout celou jednu stranu hřbitovní zdi, která povalila hroby a nechalo to být mnoho měsíců, považuji za tragickou. Vyjadřuje to ovšem úctu, kterou má současná radnice jak k mrtvým, tak k živým, kteří se na to museli dívat a nemohli s tím nic udělat. Uvědomuji si, že prosadit vše, co bych rád, je úkol skoro nemožný, ale i přesto se o něj chci pokusit. Pokud mi občané dají důvěru, pak věřím, že budu jejich oddaný zastupitel, na kterého se budou moci kdykoliv obrátit.

 

Komentáře