Jihovýchodní obchvat: Zdaboř se obává hluku a exhalací

PŘÍBRAM – V polovině letošního ledna vydal příbramský stavební úřad takzvané územní rozhodnutí o umístění stavby pro část příbramského obchvatu. Jde o další významný, byť pouze jeden z početných kroků k realizaci dopravního „by-passu“ města.

Řízení o umístění stavby se zabývá přesným „usazením“ stavby v terénu i výškovými poměry. Po rozhodnutí příbramského stavebního úřadu je – v této fázi celého povolovacího procesu – jasné, že od Ornova mlýnu projde stavba v mírném zářezu terénem, ale od svého vrcholu nad Zdaboří (v blízkosti studánky vyvěrající z Florentinské školy) povede na několikametrovém náspu až k přemostění s ulicí Zdabořská pod Červenou.

Předseda Osadního výboru Zdaboř Tomáš Plechatý k tomu řekl: „Právě tohle jsme za osadní výbor a ve spolupráci s místními sdruženími a občany připomínkovali. Hluk silnice vynesené do několikametrové výšky podle nás zasáhne převážnou část Zdaboře. Nemluvě o prašnosti a zplodinách z dopravy.“

Zdejší občané navrhovali vrátit se buď k předchozí variantě, která počítala s přemostěním Florentinské štoly na úrovni terénu, nebo prosadit vybudování protihlukových opatření.

Především ve Zdaboři je otázka hluku velkým tématem. V blízkosti Žežic a Zdaboře nejsou navržena žádná protihluková opatření. V celé délce druhé části obchvatu mezi Brodem a Bohutínem, jenž měří 5,5 kilometru, má být realizováno jen několik stovek metrů protihlukových stěn. ŘSD už v minulosti konstatovalo, že podle měření a protihlukové studie zde nebude překročena denní norma 60 decibelů.

„To je hodnota, která platí dva metry od stěny domu, a odpovídá třeba hluku konstantně spuštěné sušičky prádla. Když budete v blízkosti obchvatu, hluk se ještě o poznání zvýší,“ vysvětlil Petr Šedivý, jeden z občanů Zdaboře, jenž coby dotčený vlastník pozemků řízení o umístění stavby také připomínkoval.

Vladimír Vrba k výhradám o hlukové zátěži uvedl, že obchvat je navržen tak, aby v případě zjištění překročení hlukových limitů v rámci zkušebního provozu stavby bylo možné případné stěny doplnit. Současné politické vedení města už v minulosti prohlásilo, že se Příbram zasadí o vybudování protihlukových stěn zejména v blízkosti Zdaboře. Zdejší občané se v minulém roce obrátili na radnici, aby se zavázala k vybudování stěn, i když normy nebudou překročeny.

„Obáváme se situace, že normy vyhoví pouze o pár decibelů. Pro běžný život je ale docela jedno, jestli je hluk 58 nebo 61 decibelů. V obou případech to znamená výrazné navýšení hluku, které bude hodně nepříjemné,“ míní Tomáš Plechatý. Starosta k tomu v minulosti uvedl, že vidí jako reálné, aby město v rámci svých možností vybudovalo protihluková opatření v případě, že emise hluku budou sice podlimitní, přesto negativně ovlivňující kvalitu života v oblastech dotčených stavbou obchvatu.

 

Zdroj: Zdabořský zpravodaj

 

 

 

Komentáře