Jan Konvalinka komentuje červnové jednání zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme vám ohlédnuti starosty města Jana Konvalinky za pondělním jednáním zastupitelů. 

Dovolte mi krátce se ohlédnout za jeho takřka sedmihodinovým průběhem.

Z celkem patnácti bodů byly těmi nejdůležitějšími v podstatě tři. Jednalo se o bod aquapark, bod směny vodohospodářského majetku a bod týkající se finančního výboru. Význam ostatních bodů nikterak nesnižuji, například schválení pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí je dost důležitým rozhodnutím, nicméně v očích širší veřejnosti jsou ty tři uvedené body opravdu zásadní a je jim věnována největší mediální pozornost.

Ještě, než došlo k projednávání jednotlivých bodů, stala se zvláštní věc. Opozice projevila snahu bod aquaparku a jeho další budoucnosti vůbec nezařadit do programu zasedání. Argumenty pro to uváděla různé, například nedostatek informací nebo přílišnou rychlost, s jakou byl materiál zastupitelům předložen. Dozvěděli jsme se, mimo jiné, že si veřejnost zajisté přeje další jednání a další posuzování projektové dokumentace, že je nutné zhotovit další oponentní posudky. Zkrátka, že se v podstatě nic nestane, odložíme-li rozhodování o budoucnosti našeho bazénu o několik měsíců. S tím se pochopitelně posune doba, kdy se reálně s bazénem začne něco dít.

Nedomnívám se, že další jednání a otáčky v kruhu, vymýšlení vymyšleného a rozporování evidentního je to, co lidé ve městě chtějí. Je opravdu na čase, aby ta nešťastná anabáze okolo aquaparku nabrala kurz ke svému úspěšnému konci tak, jako se to povedlo v Rakovníku. Tam začali s projektem ve stejné době jako my a letos v lednu nový aquapark otevřeli. V otázce rekonstrukce aquaparku není čas na další řeči, musí nastat činy.

Hlasování pro předložený návrh rekonstrukce aquaparku, Pro 16, Proti 7,nikdo se nezdržel

Druhým, z mého pohledu naprosto zásadním, bodem bylo schválení směny vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace. Důvod směny je dvojí. Jde o narovnání post-privatizačních nesrovnalostí, kdy dochází, jednoduše řečeno, k tomu, že se naše voda prohání v cizích trubkách, a naopak cizí voda si beztrestně teče trubkami ve vlastnictví města. Směna přináší i jednu zásadní věc, kterou je odblokování letitého majetkoprávního zádrhele, který limitoval možnost vybudování kanalizace a opravy vodovodu v osadách Lazec a Kozičín. Schválí-li příští úterý valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace směnu ze své strany, nebude už nic bránit tomu, abychom ještě v tomto volebním období zahájili stavbu kanalizace do osady Lazec a připravili na další období výstavbu kanalizace v Kozičíně.

Dosti diskutovaným tématem byla volba členů finančního výboru. Jeho členové byli na květnovém zastupitelstvu odvoláni s tím, že mají být do konce května podány nominace členů nových. Tak se stalo a ze sedmi kandidátů bylo nakonec vybráno pět. Předsedou se stal pan Mgr. Marek Školoud. V souvislosti s volbou některých členů, konkrétně pana Ing. Václava Dvořáka, se množí vyjádření obsahující slova jako čistka, účelovka, snad i likvidace a podobně. Aniž bych měl snahu toto, jakkoliv komentovat, uvedu několik suchých čísel. Z celkem 23 přítomných zastupitelů nepodpořilo tohoto kandidáta celkem 14. Buď hlasovali proti, nebo se hlasování zdrželi. Bráno na politické strany, podpořily kandidaturu pana Dvořáka tři ze sedmi stran a hnutí, které v zastupitelstvu mají své zástupce. Doplňuji ještě, že dva zastupitelé nebyli při daném hlasování přítomni – pan Chrastina za ODS a paní Mgr. Ciklerová za TOP 09. Novému předsedovi výboru panu Školoudovi blahopřeji ke zvolení a přeji mu v jeho konání dostatek sil a úspěchů. Vážím si jeho odhodlání a určité míry osobní statečnosti. Věřím, že se předsednictví zhostí se ctí.

Hlasování o kandidátů do FV, pana Václava Dvořáka, Pro 9, Proti 9, Zdrželo se 5

Samotný závěr zasedání se nesl zejména v duchu diskuse na téma prodloužení otevírací doby u předzahrádek restaurací. Uznávám, že existuje spousta důvodů pro prodloužení otevírací doby zahrádek. Rozhodně to však nepůjde udělat plošně po celém městě. Jsou lokality, zejména v blízkosti bytových domů, kde by vysedávání návštěvníků restaurací rušilo stovky obyvatel. Naopak jsou místa,kde by prodloužení provozu nevadilo nikomu. Budeme se nad tím ještě zamýšlet a pokusíme se najít kompromisní cestu.

Další jednání zastupitelstva proběhne až v září. Do té doby čekají zastupitele prázdniny. Myslím, že si všichni nějakou dovolenou a chvíli volna zaslouží. My ve vedení města máme jen krátké úseky dovolených tak, abychom se vzájemně vystřídali. I přes léto se odehraje spousta věcí a město nemůže fungovat na „autopilota“.

Jan Konvalinka, starosta

Komentáře