Informační centrum se bude stěhovat do Pražské ulice

PŘÍBRAM – V Příbrami fungují dvě informační centra, která sídlí jen několik stovek metrů od sebe. Od září budou tato dvě centra sloučena a poté budou následovat další změny, kdy infocentrum bude přestěhováno do volných prostor v Pražské ulici.

Informační centra v Knihovně Jana Drdy a v Zámečku-Ernestinu budou od září letošního roku sloučena s tím, že v provozu zůstane pouze Informační centrum MěÚ Příbram v Zámečku-Ernestinu. Právě zde budou občanům i turistům poskytovány veškeré služby, ať už půjde například o poskytování turistických informací, nebo třeba prodej vstupenek. Ke sloučení se přistupuje mimo jiné z ekonomických důvodů, kdy byly služby poskytovány duplicitně na dvou místech.

Změny však budou pokračovat. V přípravách je přestěhování infocentra do Pražské ulice, kde se v současné době připravují prostory. „Před několika týdny jsem se sešel s obchodníky z Pražské ulici. Hovořili jsme o jejich těžkostech a o tom, proč Pražská ulice nevzkvétá. I nás ve vedení města trápí, že původně živoucí obchodní tepna připomíná nyní spíše ulici duchů. Bavili jsme se o možnostech a způsobech, jak vrátit do Pražské život, jak opět přimět zdejší obyvatele i turisty, aby do Pražské zavítali,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka s tím, že po této schůzce začal být připravován plán na přestěhování infocentra do Pražské ulice.

Místo nového umístění infocentra v Pražské ulici

Hledání nových prostor pro infocentrum v Pražské ulici nebyl problém. Již několik měsíců se řeší osud bývalého fotoateliéru v dolní části ulice. „Zmíněné prostory se nedaří dlouhodobě pronajmout, proto jsme započali s jejich rekonstrukcí, abychom objekt pro potencionální zájemce zatraktivnili. Právě tento prostor se ale nakonec stane sídlem informačního centra. Přestěhování „Íčka“ do Pražské ulice je prvním z kroků, kterými chceme přispět k oživení nákupní zóny Pražské ulice. Věříme, že i tamní podnikatelé vhodným způsobem zareagují a využijí příležitosti dané zvýšenou návštěvností Pražské ulice,“ dodal starosta Konvalinka.

K přestěhování informačního centra do nových prostor v Pražské ulici dojde ještě v letošním roce po dokončení probíhající rekonstrukce.

Zdroj: Město Příbram

 

Komentáře