Hospodaření Vojenských lesů v Brdech získalo podporu Evropské unie

Brdy. Ilustrační foto. Foto: Vojenské lesy a statky ČR

STŘEDNÍ ČECHY – Evropská unie ocenila způsob, jakým Vojenské lesy a statky ČR (VLS)  hospodaří v Brdech, a zařadila je letos v rámci adaptace krajiny na klimatickou změnu jako jedinou lesnickou oblast z České republiky do mezinárodního projektu LIFE zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými, tradičními způsoby péče.

„Ocenění vnímáme jako obrovskou poctu, které se našemu podniku a především brdským vojenským lesníkům dostalo,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

Vojenské lesy a statky se snaží uchovat unikátní brdskou krajinu v takovém stavu, v jakém nám ji zanechali naši předkové. Organizace upřednostňuje k přírodě šetrné způsoby hospodaření, péče o les i krajinu, přirozenou obnovu lesních porostů před umělou po kůrovcové kalamitě, která Brdy sice postihla, ale zatím ne v takové míře jako jiné oblasti republiky. „Podpora projektu LIFE nám umožní ještě více prohloubit úsilí o zavádění tradičních lesnických postupů a jít ve změně druhové skladby ještě dál, včetně vysazování lesních odrůd ovocných strom, kterými krajinu zpestříme a ekologicky ještě více stabilizujeme. Chceme například rozšířit volnou pastvu dobytka na Padrťských pláních a dalších k tomu vhodných loukách. V brdských rybnících pokračuje výzkumný projekt přírodě blízkého chovu ryb bez umělého přikrmování, při dodržení nejpřísnějších zásad biologických chovů,“ dodal ředitel VLS.

Na projektu LIFE spolupracují VLS s vědci z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno. Významným zahraničním partnerem jsou Saské státní lesy, které hospodaří především v Krušných horách na straně SRN přírodě blízkým způsobem již více než 30 let.

LIFE – je program Evropské unie na podporu vybraných špičkových projektů v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Jeho cílem je přispět k přechodu na udržitelné hospodářství, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody i půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, stejně jako k řešení degradace ekosystémů.

Komentáře