Historii Sedlčan představuje nová kniha Sedlčanské paměti ze 17. století

Sedlčanská radnice

SEDLČANY – Kniha Sedlčanské paměti ze 17. století od autorek Šárky Maškové Janotové a Marie Tošnerové vznikla jako publikace přibližující dějiny města Sedlčan především v 17. století. Kniha se však věnuje historii města od počátku jeho osídlení až po první čtvrtinu 18. století.

Uvedené časové období bylo vybráno s ohledem na nejstarší sedlčanské paměti, jejichž edice je nedílnou součástí a důvodem sepsání této publikace. Zmiňované paměti začaly vznikat roku 1650 a posledním datovaným zápisem byla poznámka z roku 1716. Autorem většiny zápisů byl zdejší měšťan, mydlář a knížecí rychtář Jan Procházka. S osobou Jana Procházky a jeho rodiny se proto lze v patřičném rozsahu na stránkách knihy setkat.

Starším dějinám města Sedlčan se v minulosti věnovalo několik autorů, samostatně však doposud zpracovány nebyly. Jedním z důvodů je i nedostatek a nedostupnost písemných pramenů, jelikož část městského archivu je součástí rodinného archivu Lobkowiczů, který není badatelsky standardně zpřístupněn.

Vydání edice Procházkova rukopisu má tento historický pramen zpřístupnit široké veřejnosti. Kontextuální informace k jeho zápisům má čtenáři podat část zabývající se historií města Sedlčany, která v takovémto rozsahu vyšla poprvé. Jelikož se autorky snažily podat co možná nejkonkrétnější informace o životě ve městě, tvoří součást knihy nejrůznější soupisy obyvatel Sedlčan ze 17. století.

Komentáře