Hasiči školili důchodce v požární bezpečnosti

Foto: archiv HZS Středočeského kraje

PŘÍBRAM – Pod hlavičkou společnosti Senior Point Příbram se ve středu 6. března uskutečnila vzdělávací akce s názvem Domácí požární bezpečnost.  Školení vedli dva příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z územního odboru Příbram.

Jednotlivá témata se probírala formou přednášek, školení a následné diskuse. „Účastníkům akce byly v průběhu školení poskytnuty modelové ukázky možného vzniku požáru, hasicí přístroj včetně demontáže, ukázky dílů s popisem funkce. Každý, kdo se školení zúčastnil, obdržel brožuru se souhrnem probraných témat a po skončení akce také osvědčení. Po vyčerpání témat proběhla diskuze. Přednáška trvala zhruba dvě hodiny,“ uvedl Petr Mareš z oddělení stavební prevence Územního odboru Příbram.

Přednášená témata:

Zajištění požární ochrany v ČR a místním regionu.

Požární rizika v bytových a rodinných domech.

Předcházení požárům.

Objekty a jejich začlenění.

Dokumentace požární ochrany (okrajově).

Dělení objektů do požárních úseků.

Požární uzávěry a další požárně bezpečnostní zařízení v objektech.

Chování při požáru, tísňové linky.

Evakuace.

Hoření a principy hašení.

Druhy přenosných hasicích přístrojů, konstrukce a jejich použití.

Komentáře