Firmy se na opravy chodníků nehlásí, radnice práce zadává přímo

Chodník na sídlišti Ryneček

PŘÍBRAM – Vedení města chtělo letos opravit chodníky na sídlišti Drkolnov, na Rynečku a v ulici Gorkého a A. Jiráska. Celá oprava má být rozdělena do čtyř etap. Bohužel ve výběrovém řízení se přihlásily jenom dvě firmy a to jen na jednu z těchto etap.

Zakázka na opravy chodníků v tomto roce byla rozdělena do čtyř etap (dílčích částí) a každá se soutěžila zvlášť. Jednalo se o tyto dílčí části:

část 1 – Oprava chodníků na sídlišti Drkolnov – Družstevní, Drkolnovská
část 2 – Oprava chodníků v ulici Gorkého a A.Jiráska
část 3 – Oprava chodníku na sídlišti Ryneček
část 4 – Oprava chodníků na sídlišti Drkolnov – Šachetní, Drkolnovská

Do soutěže se přihlásily jen dvě firmy a to na dílčí část 2 tedy opravy chodníků v ulici Gorkého a A. Jiráska. Vedení města vybralo jako vítěze firmu STALER s.r.o za cenu 988 088,- Kč bez DPH. Na ostatní části se nikdo nepřihlásil a tak je rada města svým rozhodnutím zrušila.

Ale ten samý den rada města schválila, že realizovat tyto tři části (část 1, část 3, část 4) bude společností PROGNATUS s.r.o., za celkovou cenu 740 000,- bez DPH a to bez výběrového řízení, rozhodnutím rady podle výjimky čl. V. odst. 2 směrnice č. 1/2019 (usnesení Rady města č.784/2019).

Jak moc je tento krok transparentní, je už na každém z nás… Jedno je však jisté, tímto krokem se realizace chodníků v letošním roce zřejmě stihne, akorát se už nedozvíme, zda to nešlo levněji.

Komentáře