Finanční výbor prozatím stále bez předsedy. Zájem o tuto funkci je mezi zastupiteli nulový

PŘÍBRAM – Na prosincovém jednání zastupitelstva města byly politické subjekty vyzvány k nominaci předsedy a člena finančního výboru. Nominace přišla pouze jedna.

„Post předsedy a člena finančního výrobu uvolnil zastupitel Marek Školoud. Z tohoto důvodu jsem požádal zastupitele o nominaci nového člena a předsedy výboru. K dnešnímu dni byl podán pouze jediný návrh, který ovšem zastupitelé nemohou akceptovat, neboť nominovaný není členem zastupitelstva, což je zákonným předpokladem pro vykonávání funkce předsedy výboru,“ uvedl starosta Jan Konvalinka (ANO) s tím, že do konce ledna mohou politické strany a uskupení podávat nové nominace.

Podle našich informací onou jedinou stranou, která podala návrh, měla být KSČM. Nicméně se mělo jednat o osobu, která není městským zastupitelem, čímž by se problém s chybějícím předsedou nevyřešil. Předseda finančního výboru totiž musí být na rozdíl od ostatních členů výboru zároveň zastupitelem.

Tuto podmínku, ale po loňském „divadle“ nazývaném vedením města „restartem“ splňoval právě pouze Marek Školoud z TOP 09. Ostatní členové finančního výboru nejsou zastupiteli. A jak vidno, tak se ze zbylých 23 zvolených zástupců obyvatel města do této funkce nikdo nehrne. Další dva již tuto funkci vykonávali a opustili ji.

První předsedkyní tohoto poradního orgánu zastupitelstva v současném volebním období byla členka vládnoucího hnutí ANO, zastupitelka Marta Frýbertová, která ale loni na svou funkci rezignovala. Svůj odchod zdůvodnila především spory s bývalým hlavním ekonomem města Václavem Dvořákem, jenž byl v tomto volebním období členem finančního výboru za Hospodářskou komoru.

Zastupitelka Marta Frýbertová (ANO).

Po ní byl, po výše uvedené estrádě, zvolen do funkce předsedy zmíněný Marek Školoud, který svůj mandát složil na konci loňského roku. K tomuto rozhodnutí uvedl: „Na jaře tohoto roku jsem se snažil uvěřit tomu, že vedením města avizovaná změna přístupu k finančnímu výboru, která byla nazvána restartem, tedy jakýmsi novým začátkem, skutečně restartem v tomto slova smyslu bude. Nicméně musím konstatovat, že se žádný restart v tomto smyslu nekonal a naopak jsem nabyl dojmu, že jediným cílem snížení počtu členů výboru na jaře tohoto roku ve spojení se zcela novým způsobem volby jednotlivých členů, bylo zamezit zvolení konkrétního člověka, kterým je Ing. Dvořák, a to přes to, že byl nejvíce politickými subjekty do této funkce nominován a je obecně považován za erudovaného odborníka s mnohaletou praxí, který by mohl být v mnoha směrech na pozici člena finančního výboru městu Příbram prospěšný.“

Zastupitel Marek Školoud (TOP 09).

Komentáře