Dokončovací práce na rekonstrukci toalet na ZŠ ve Školní ulici se protáhnou do konce září

PŘÍBRAM – O prázdninách začala v pavilonech 1. i 2. stupně Základní školy Školní rozsáhlá rekonstrukce žákovských toalet. Vzhledem k náročnosti akce budou dokončovací práce v pavilonech 1. stupně pokračovat i v září.

„Rekonstrukce byla zahájena v polovině července. Díky vstřícnosti a rychlosti zhotovitele práce probíhají k velké spokojenosti,“ říká místostarosta města Martin Buršík a dodává: „Situace na stavbě je ve velice dobrém stavu, termínově je vše v pořádku, dokonce jsme dle harmonogramu v předstihu. Tento týden bude dokončena rekonstrukce pavilonu 2. stupně a intenzivně pokračují práce i v pavilonech 1. stupně, a to tak, aby bylo postupně uvolňováno co nejvíce zrekonstruovaných sociálních zařízení. Dle původního záměru budou tak do konce září veškeré práce ukončeny a dílo předáno.“

Díky tomu, že škola disponuje velkým množstvím prostor, bude výuka zajištěna standardně a jen s minimálním omezením. „Vyučování tříd 1. stupně bude probíhat v prostorách školních družin a v odborných učebnách 2. stupně. Třídy nebudeme nijak spojovat, výuka proběhne plně v souladu s aktuálními hygienickými nařízeními,“ uvádí k tématu ředitelka školy Klára Karlíková a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že ZŠ Školní je škola pavilonového typu, bude i v době provizoria koncentrace dětí v jedné budově nižší, než je tomu ve školách, které disponují pouze jednou budovou.“

O případných dočasných úpravách rozvrhu a organizačních změnách budou zákonní zástupci žáků informováni písemně i na webových stránkách školy.

Zdroj: Město Příbram 

Komentáře