Dobrovolníci se vrátili do příbramské nemocnice, s novou koordinátorkou

Foto: Oblastní nemocnice Příbram

PŘÍBRAM – Do budov Oblastní nemocnice Příbram se vrátili dobrovolníci se svou pomocnou rukou podávanou jejím pacientům i zaměstnancům.

Dobrovolník je člověk, který z dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. Nezastává práci zdravotníků, pouze pečuje o duševní pohodu a pomáhá s aktivizačními činnostmi pacientů. Tak by se nějak stručně dalo popsat, kdo to vlastně je dobrovolník a co dělá.

Tato záslužná činnost se po pauze opět navrátila mezi pacienty, i když v omezené míře a za dodržení určitých hygienických pravidel, aby nebylo ohroženo zdraví žádné z účastněných stran. Od začátku prázdnin chodí po nemocnici například dobrovolník Aleš, který kromě zpěvu hraje také na kytaru a dudy. Pacienti si mohou poslechnout, nebo společně s ním zazpívat dechovky, lidovky a další folklórní písně.

Dobrovolníci dále se zájemci provádějí tréninky paměti, povídají si, probírají denní události, doplňují osmisměrky a další vyplňovačky a zajímavosti. Kněz Jan Kuník ze Svaté Hory pak provádí společnou mši a také zpívá a hraje na kytaru. Dobrovolníci dochází i do některých pracovišť v prvním areálu nemocnice, většinou se ale konají na odděleních LDN a OŠP na Zdaboři. Pokud to situace dovolí, od září budou prováděny výtvarné činnosti a canisterapie.

Kromě čtyř nových proškolených dobrovolníků funguje také nová koordinátorka dobrovolnického centra, paní Milena Siblíková. Pokud byste chtěli rozšířit dobrovolnické řady, kontaktujte právě ji (milenasiblikova@seznam.cz).

Martin Janota,

tiskový mluvčí ONP

Komentáře