Dobříš letos chce upravit prostor proluky u náměstí a kino nahradil park

Proluka u hotelu Heinz v Dobříši. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – V uplynulém roce se vedení města podařilo vyřešit některé problémy, které Dobříš trápily několik let. Mezi ně patřil například spor s majitelem pozemku u proluky u hotelu Heinz nebo neutěšený stav budovy bývalého kina.

Proluka u hotelu Heinz na Pražské ulici v centru města Dobříše byla uzavřená od roku 2017. Prostor, který je v soukromém vlastnictví, byl tehdy jeho majitelem uzavřen a průchod veřejnosti znemožněn drátěným plotem a nevzhlednými betonovými panely. Uzavření průchodu bylo následkem dlouholetých sporů mezi městem a majitelem pozemku. „V lednu letošního roku se po dlouhých letech podařilo současnému vedení města se soukromým vlastníkem domluvit a k radosti celého města je proluka u hotelu Heinz opět průchozí. Staré betonové panely z proluky byly nakonec využity Vodohospodářskou společností Dobříš ke zpevnění cest,“ uvedl dobříšský starosta Pavel Svoboda.

V roce 2022 má město v plánu proluku oživit, například formou prodejních stánků se sezónním zbožím či občerstvením.  „Celkem je k dispozici přes 520 m2 pro dvě až tři prodejní místa. Chtěli bychom na tomto místě vytvořit v rámci možností příjemný prostor s lavičkami a zelení,“ dodal starosta s tím, že město si prostor od jeho vlastníka pronajalo na částku 150 tisíc korun za rok.

Bývalé kino v Dobříši před a po demolici. Foto: město Dobříš

Město také více než 15 let řešilo využití a budoucnost budovy bývalého kina. Loni bylo konečně rozhodnuto, že chátrající kino bude zdemolováno. „Z té budovy se stal prakticky brownfield, který spíše přitahoval sociopatologické jevy, takže ta demolice byla nevyhnutelná,“ říká dobříšský místostarosta Tomáš Vokurka. Budova, o jejíž demolici rozhodl odborný posudek statika už v roce 2017, byla nejprve kompletně vyklizena. Na místě muselo být odstraněno staré zábradlí, vybudováno bezpečnostní oplocení a odstranit se m sely také některé dřeviny. Prostor po budově bývalého kina byl nyní revitalizován a na celé jeho ploše vznikl malý park s mlatovými chodníky, novou výsadbou a zpevněnou hrací plochou, kde bude možné zahrát si například staré dobré kuličky nebo pétanque. Na revitalizaci a výsadbu získalo město finanční podporu z dotačního programu SZIF – Programu rozvoje venkova.

Původně se mimo jiné uvažovalo, že se dobříšské kino změní například na Spolkový dům s knihovnou a podobně. Nicméně vše ztroskotalo na nedostatku peněz. Náklady na stavbu Spolkového domu s knihovnou se nakonec jen ve stavební části vyšplhaly na 150 milionu korun.

Komentáře