Dobříš je na tom podle analýzy finančně dobře, ale zvýšila daň z nemovitosti

Dobříšská radnice. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ  – Město je finančně silné, ale zvýšilo místní koeficient daně z nemovitosti. Podle finanční analýzy od společnosti Cityfinance si Dobříš udržuje vynikající finanční kondici a investuje do oprav a infrastruktury. Avšak pokles počtu obyvatel a nedostatek příjmů způsobují tlak na městský rozpočet. Navzdory této situaci zastupitelé schválili zvýšení daně z nemovitosti.

Podle analýzy Cityfinance je město Dobříš chvályhodné za jeho investice a opravy, které přispívají k prosperitě. Snaží se udržet finanční stabilitu, avšak pokles počtu obyvatel snižuje jeho příjmy. V posledních čtyřech letech město vložilo téměř půl miliardy korun do investic a oprav. I přes vynikající finanční kondici města se zastupitelé rozhodli zvýšit místní koeficient daně z nemovitosti, aby získali další finanční prostředky na opravy a investice do veřejného prostoru. „Analýza také uvádí finanční doporučení. Vidí prostor v důslednější aplikaci ekonomiky prosperity, konkrétně v nastavení financí do aktuální reality při současném zvýšení investic a oprav. Pokud se městu podaří vybalancovat stagnaci počtu obyvatel finančními opatřeními, může investovat do infrastruktury a dále zlepšovat podmínky pro život svých obyvatel,“ dodává starosta města Pavel Svoboda.

Zastupitelé města schválili zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti na základě doporučení Cityfinance. Zvýšení by mělo zvýšit příjmy města o 8–10 mil. Kč a celkový příjem z daně z nemovitostí by měl činit 13,5–15,5 mil. Kč v roce 2024. Důsledkem toho se zvýší daň z nemovitosti pro rodinné domy z přibližně 800–1 000 Kč na 1 800–3 000 Kč ročně od roku 2024.

Starosta Pavel Svoboda zdůrazňuje, že zvýšení daně z nemovitosti je způsobem, jak získat finanční prostředky na opravy a investice do veřejného prostoru. Příjmy z daně z nemovitostí budou využity právě pro tyto účely. V porovnání s jinými zeměmi má ČR poměrně nízkou daň z nemovitosti, zatímco v Polsku je mnohem vyšší.

Dobříš se snaží vyvážit pokles počtu obyvatel a nedostatek příjmů prostřednictvím zvýšení daně z nemovitosti. Zastupitelé doufají, že toto opatření poskytne finanční zdroje pro opravy a investice, které zlepší kvalitu veřejného prostoru ve městě.

Komentáře