Do půlky února je možné žádat o výjimku z vyhlášky o nočním klidu

Všechny akce přesahující 22 hodinu musí povolit obce vyhláškou.

PŘÍBRAM – Už víc jak dva roky platí celostátní nařízení, kdy obce každoročně schvalují výjimky pro nejrůznější akce, jejich program přesáhne 22 hodinu.

Novela přestupkového zákona platí od října 2016 a dává možnost obcím upravit výjimky z doby nočního klidu obecně závaznou vyhláškou. Praxi to znamená, že pokud daná akce, která by měla přesáhnout svým trváním 22 hodinu, musí být dopředu schválena vyhláškou dané obce. Toto nařízení se netýká jen hudebních nebo společenských akcí, ale i rodinných nebo svatebních oslav.

„Pořádání kulturních akcí je důležitou součástí života a jsme rádi, že v Příbrami je spousta jednotlivců, spolků a organizací, které se do nelehké a mnohdy nevděčné činnosti, tedy bavit lidi, pouští. Pokud máte jasno, kdy a jakou akci chcete pořádat, neváhejte požádat o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu,“ vyzývá všechny pořadatele kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí, které by přesahovaly do doby nočního klidu starosta města Jan Konvalinka.

Příbramské zastupitelstvo každoročně přijímá Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, v níž schvaluje výjimky k jednotlivým žádostech. Nyní nastala doba, kdy je možné podávat náměty na udělení výjimky z této vyhlášky.

Aktuální znění vyhlášky v příloze stanovilo výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Návrhy je možné podat do 17. února. Ty budou následně vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky. Žadatelé musí uvést název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu jejího konání. Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

Komentáře