Centrum sociálních služeb v Rožmitále chystá stavbu nového pavilonu

Rožmitálské centrum. Foto: archiv centra

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM/STŘEDNÍ ČECHY – Jedno z největších krajských zařízení sociálních služeb, Centrum Rožmitál pod Třemšínem, chystá další zvýšení kvality poskytované péče. Plánuje novou přístavbu, která umožní rozvolnění kapacity stávajících tří a vícelůžkových pokojů na intimnější prostředí jedno a dvoulůžkových pokojů. Radní projektový záměr schválili, realizace bude podmíněna poskytnutím evropské dotace.

 „Dlouhodobě se snažíme o zvyšování kvality péče a zlepšování prostředí v našich zařízeních. Usilujeme o humanizaci, jejíž součástí je například snižování počtu lůžek na jednotlivých pokojích a tím i větší pocit soukromí pro klienty. Právě díky novému pavilonu by v rožmitálském Centru vznikly nové prostory, do kterých by se vícelůžkové pokoje rozmělnily. Projektový záměr bude předkládán do výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Národního plánu obnovy. V případě schválení dotace poskytne kraj prostředky na předfinancování a kofinancování. Celkové náklady se odhadují na zhruba 100 milionů korun,“ uvedl krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Centrum v Rožmitále pod Třemšínem bylo otevřeno na sklonku roku 1972.  Nabízí služby domova pro seniory, ale provozuje i domov se zvláštním režimem, kde pečují o klienty s převážně stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Celková kapacita Centra, kde je nyní k dispozici 220 lůžek, zůstane zachovaná i po dokončení přístavby.

Krajští radní schválili také vyhlášení veřejné zakázky na snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov. Celkové náklady jsou odhadovány na bezmála 100 milionů korun.

Komentáře