Byla zahájena stavba bezepečnostního přelivu na Orlické přehradě

Foto: Povodí Vltavy

SOLENICE – Po dlouhých letech příprav byla poklepem na základní kámen symbolicky zahájena ve středu 20. října stavba nového přelivu na hrázi Orlické přehrady. Náklady na stavbu, která má chránit před povodněmi vyjdou na hodnotě 1,78 miliardy korun a bude dokončena v roce 2026. Nejvýhodnější nabídka byla předložena společností Metrostav.

Přípravy na výstavbu nového bezpečnostního přelivu, jenž doplní již existující přeliv na hrázi vodního díla Orlík, se datují do období po katastrofální povodni roku 2002. Při této povodni byla přehrada vystavena podstatně většímu zatížení, než na jaké bylo vyprojektováno a postaveno. Vodní dílo Orlík tehdy dokázalo pozdržet kulminaci povodně na dolním toku Vltavy a Labe, včetně hlavního města Prahy, o plných 17 hodin. Získal se tím drahocenný čas na provedení nejnutnějších protipovodňových opatření, ve prospěch ochrany lidských životů a snížení i tak velkých povodňových škod.

„Při následném vyhodnocení dopadů povodně 2002 jsme mimo jiné prověřovali stabilitu vodního díla a musím konstatovat, že obstálo výborně. Technicko-bezpečnostní požadavky na vodní díla jsou však, nejen u nás, ale i ve světě stále náročnější, a proto je třeba udělat takové opatření, aby i toto vodní dílo dokázalo odolat a bezpečně převést desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5 300 krychlových metrů za vteřinu,“ vysvětluje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Orlická přehrada.

V průběhu uplynulých let bylo vypracováno na 14 variant různých technických řešení, byly provedeny inženýrsko-geologické průzkumy, fyzikální modely a odborné studie, na kterých se podílelo akademické pracoviště ČVUT v Praze, VUT Brno, ale i zahraniční experti. Zvolená varianta se ukázala jako nejoptimálnější a její řešení spočívá v realizaci doplňkového bezpečnostního přelivu se třemi poli hrazenými segmentovými uzávěry, každý o šířce 13,3 metru a světlé výšce 8,15 metrů, umístěnými na pravé straně hráze v horní vodě, na které navazuje železobetonový skluz o délce 367 metrů a šířce 16 metrů, pro převedení povodňového průtoku pod vodní dílo.

Během výstavby doplňkového bezpečnostního přelivu dojde v období od srpna 2022 do března 2023 k snížení hladiny v orlické nádrži pod kótu 339 m n. m. Určité omezení, bez kterého se stavba neobejde, bude znamenat i omezení silniční dopravy přes korunu hráze, které se předpokládá od března 2024 do října 2025. Proto jsou již nyní projednány příslušné objízdné trasy.

„Za velmi důležité považuji skutečnost, že po celou dobu výstavby doplňkového bezpečnostního přelivu bude vodní dílo Orlík plnit všechny své hlavní funkce. Připravujeme také webové stránky, kde budeme průběžně informovat širokou veřejnost o probíhající výstavbě,“ uzavřel generální ředitel Kubala.

Virualizace nového bezpečnostního přelivu:

Komentáře