Bedna slaví 11. narozeniny

Ilustrační foto

PŘÍBRAM – Bedna se přehoupla do druhé dekády své existence. Loňské kulatiny oslavila na prahu rozjíždějící se pandemie a celý jedenáctý rok jejího působení na poli sociálních služeb se nesl ve znamení změn a přizpůsobování se novým podmínkám.

Připomeňme, že Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna je sociální služba určená dětem a mládeži ve věku 6-20 let, kteří tráví svůj volný čas rizikově, anebo jsou ohroženi sociálním znevýhodněním.

Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začalo NZDM Bedna poskytovat také terénní službu.

I v této náročné době dokázali pracovníci Bedny adaptovat svou práci na ztížené podmínky a najít si cestu, jak pomáhat svým klientům a tím také jejich rodinám a vlastně i široké veřejnosti. Napadlo vás teď, jakým způsobem Bedna ovlivňuje své okolí? Schválně, zkusme si na chvilku představit, jak by to vypadalo, kdyby Bedna neexistovala.

Soustřeďme se nejprve na uživatele služby, tedy děti a mladé lidi ze sociálně problematického prostředí. Bez Bedny by jen těžko zjistili, že existují cizí lidé, které zajímají jejich životy. Neměli by bezpečné místo pro setkávání, neměli by se koho zeptat v případě nejasností, řadu věcí by si nikdy nevyzkoušeli ani nezažili. Třeba přijetí, nebo pochvalu. Nebo pocit, že někam patří. Častěji by nevěděli, kterou cestou se vydat, častěji by bloudili, častěji by ublížili – sobě nebo druhým.
V současné situaci by se nejspíš klienti bez přístupu k počítači půl roku neučili (nebo jen z papírů), přišli by o kontakt se spolužáky a do velké míry i s učiteli. Nezvládali by účast na online hodinách ani učivo samotné.

Nebýt Bedny, měli by rodiče klientů daleko více starostí se školou. A dokonce i učitelé by se nejspíš cítili o něco ztracenější. Některé školy by nevyužily možnosti pomoci svým žákům s distanční výukou. Rodiny žijící na ubytovnách jsou díky Bedně lépe informované, a to nejen o současném koronakrizovém dění.

Také by patrně neexistovala pracovní skupina NZDM Středočeského kraje. Ani kombinace terénní formy NZDM  a adiktologické služby. Byli to totiž pracovníci z Bedny, kteří jejich vznik iniciovali. A k tomu ještě například mezigenerační setkávání klientů NZDM a domova seniorů.

A my, co nespadáme do žádné ze zmíněných kategorií, bychom se bez Bedny dozvídali podstatně méně o lidech ze sociálně znevýhodněného prostředí. Méně bychom se s nimi potkávali a neměli bychom možnost je podpořit. 

zdroj: Město Příbram

Komentáře