Aleš Haluska: Vandaly nezastaví ani nouzový stav, zničili zázemí skateparku v Rožmitále

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Do redakce nám přišel příspěvek radního města Rožmitálu pod Třemšínem Aleše Halusky na situaci s vandalskými činy ve skateparku ve Starém Rožmitále. 

Musím se samozřejmě přiznat, že takové příspěvky nepíši rád, ale při běžné kontrole a úklidu skateparku ve Starém Rožmitále, bylo zjištěno pracovníky Technických služeb města, takto poničené zázemí vybudovaného skateparku pro naši mládež, který stál naše město Rožmitál pod Třemšínem nemalé finance. Tento areál vybudovaný městem i za pomoci dotačních titulů cca za 2 miliony korun, dostává v poslední době dost zabrat.

Nepořádek, vylámané lavičky, po sprejované stěny, rozlámaný plot a podobně. Jsou zde také zaznamenány stížnosti i na večerní popíjení alkoholu a rušení nočního klidu. Areál je přitom hojně navštěvovaný naší mládeží, kde si děti skutečně užívají. Daná situace nás samozřejmě velice mrzí a tak bych rád apeloval na všechny účastníky, nebuďte lhostejní k tak krásnému areálu pro naši mládež a važme si ho. Město by muselo nastolenou situaci řešit oplocením a zamykáním areálu, kamerovými či jinými bezpečnostními prvky, což je zbytečné a nákladné.

Aleš Haluska, radní města Rožmitál pod Třemšínem 

 

Komentáře