Zastupitelé schválili zásahy městské policie v Rožmitále a Lazsku

Ilustrační foto

PŘÍBRAM – Zastupitelé na svém zasedání v pondělí 4. listopadu schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rožmitál pod Třemšínem a uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lazsko.

Starostové obou obcí oslovili vedení města Příbram se žádostí o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťováni výkonu úkolů Městské policie Příbram na území jejich obcí. Městská policie Příbram bude na základě této veřejnoprávní smlouvy vykonávat svoji činnost i na území města Rožmitál pod Třemšínem a obce Lazsko. Tuto činnost bude vykonávat za úplatu a to na žádost starostů obou obcí s předchozím souhlasem vedení městské policie.

V obou případech se jedná především o měření rychlosti.

Komentáře