Zastupitelé dnes mimo jiné projednají i dodatek ke smlouvě s 1. SčV

Příbramské zastupitelstvo.

PŘÍBRAM – Dnes odpoledne se opět po měsíci sejdou příbramští zastupitelé. Na programu mají rovných dvacet bodů, z nichž valná většina se týká prodej, směny či výkupu pozemků.

Dále se zastupitelé budou zabývat například volbou nových přísedících okresního soudu, opětovnou žádostí sdružení vlastníků bytových jednotek v ulici Čechovská, konkrétně v čp. 112, 113 a 114, Příbram VIII o finanční spoluúčasti města při výměně výloh v nebytových jednotkách nebo dodatkem č. 4 smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města mezi městem a společností 1.SčV. Jde o návrh předání nově nabytého vodohospodářského majetku města společnosti 1. SčV, která „překvapivě“ bude i nadále spravovat vodohospodářský majetek města, nicméně už bez nutnosti vyhlašování koncesního řízení na dodavatele těchto služeb.

Zasedání zastupitelstva začíná v 16 hodin v jednacím sále v budově bývalého Ředitelství Rudných dolů a bude jako vždy přenášeno také online.

Komentáře