Výsledky květnových policejních kontrol na příbramských silnicích

Silniční kontrola. Ilustrační foto. Zdroj: Policie ČR

PŘÍBRAMSKO – Během čtyř květnových dnů probíhaly speciální dopravní kontroly zaměřené především na dodržování rychlosti jízdy. Příbramští policisté se v rámci těchto kontrol zaměřili na bezpečnost na silnicích a výsledky nebyly zrovna povzbudivé.

V průběhu kontrol bylo odhaleno celkem 26 případů překročení povolené rychlosti, a to jak v obci, tak i mimo ni. Toto porušení pravidel je zvláště nebezpečné, protože zvyšuje riziko dopravních nehod a ohrožuje životy ostatních účastníků silničního provozu.

Překvapivým zjištěním bylo také to, že dva řidiči byli přistiženi při řízení pod vlivem alkoholu. Tento stav značně snižuje schopnosti a reakční dobu řidiče, což vede k ještě většímu riziku nehody. Vzhledem k vážnosti tohoto přečinu budou tyto případy pravděpodobně řešeny ve správním řízení.

Dále bylo zjištěno, že tři motoristé nebyli za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem. Tato jednoduchá opatření zvyšují šanci na přežití při dopravních nehodách, a je proto důležité, aby si všichni řidiči uvědomovali jejich význam a důležitost.

Posledním závažným zjištěním bylo, že dvě vozidla neměla vyhovující technický stav. Neprovozuschopná nebo poškozená vozidla představují riziko pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Je tedy nezbytné pravidelně kontrolovat stav vozidla a provádět potřebnou údržbu.

Celkově bylo během těchto speciálních dopravních kontrol vybráno dvacet tisíc korun na pokutách. Tento finanční trest má za cíl odrazovat řidiče od porušování dopravních předpisů a zvýšit jejich odpovědnost za své jednání na silnici.

Komentáře