Vyjádření tiskové mluvčí města k videu „Jak se žije vozíčkářům…“

Foto: archiv města

PŘÍBRAM – Přinášíme reakci tiskové mluvčí města Pavlíny Svobodové na včerejší video „Jak se žije vozíčkářům…“. Názor se nemusí shodovat se stanoviskem redakce.

Tímto vyjádřením reaguji na neobjektivní, nevyvážené, neaktuální a jednostranné informace zveřejněné ve videu portálu Zprávy Příbram pod názvem „Jak se žije vozíčkářům v Příbrami, aneb sliby se slibují“. Článek s videem vyšel na portálu Zprávy Příbram 31. 5. 2018.

V této reportáži redaktor Martin Poulíček nejenže nedal prostor k vyjádření městu Příbram, ale navíc si ani neověřil informace, které zveřejnil ve zmíněné reportáži formou rozhovoru s respondentkou ze skupiny příbramských vozíčkářů. Rozhovor se týkal vybudování výtahu do Divadla Antonína Dvořáka a péče o hendikepované obyvatele města.

V reportáži, která je celá postavená pouze na výpovědi této jediné respondentky, zazněly informace, které jsou nepravdivé a neúplné, a způsob informování veřejnosti tímto způsobem je pro město neakceptovatelný. To, že v reportáži redaktor použil téměř dva roky staré vyjádření zástupce radnice, považujeme za účelové a to zejména z toho důvodu, že aktuálně radnice prostor k vyjádření nedostala. Během těch dvou zmíněných let totiž ve věci vybudování výtahu došlo k dost podstatnému posunu a v reportáži tak chybí aktuální stav.

O nevyváženosti a neobjektivitě svědčí mimo jiné (jako například melodramatický hudební podkres pod rozhovorem s respondentkou) zejména závěr reportáže, ve kterém redaktor tvrdí, že se „neumíme postarat o své postižené“, což není pravda a navíc toto tvrzení dává do souvislosti s blížícími se komunálními volbami a vyzýváním kandidujících stran k tomu, aby si do volebního programu zařadili „výtah do divadla a opatření ke zlepšení podmínek k životu tělesně postižených v našem městě“ aniž by si v této věci ověřil alespoň základní informace.

Podle našeho názoru redaktor zneužil toto citlivé téma, jakým život hendikepovaných beze sporu je, k ovlivnění blížících se voleb a zejména k ovlivnění atmosféry ve městě.

Nemůžeme vyloučit, že odvysíláním této nevyvážené, neobjektivní a neprofesionální reportáže s neověřenými informacemi ve veřejném prostoru a také na sociálních sítích, bez možnosti reakce města Příbrami, jako druhé strany, došlo k úmyslné manipulaci s cílem uškodit městu.

Situace kolem vybudování výtahu je tato: Město Příbram dlouho dopředu vědělo o tom, že se chystá opětovné vyhlášení výzvy v rámci programu Úřadu vlády ČR – Národní rozvojový program mobility pro všechny – záměr bezbariérové trasy ve městech. Ve chvíli, kdy byly známy termíny podání žádosti, Úřad vlády upravil podmínky programu tak, že náš záměr již mohl být předložen. Město následně podalo hotový projekt na bezbariérový přístup do divadla (resp. celého kulturního domu včetně možnosti bezbariérového pohybu po budově). Ten se připravoval zhruba rok. Pokud pomineme vyjednávání s památkáři, tak se během této doby v rámci projektu řešily i problémy spojené s narušenou statikou budovy nejen divadla, ale komplet kulturního domu. Projekt byl projednáván i se zástupci vozíčkářů.

Pro informaci – v letošním roce se městu podařilo získat dotaci na bezbariérový přístup do Knihovny Jana Drdy a tak se město rozhodlo, že je nanejvýš rozumné, aby použilo stejný postup i pro vybudování výtahu v rámci kulturního domu. Pro dokreslení je na místě uvést, že se nejedná pouze o samotný výtah, ale součástí projektu jsou i další náležitosti:

Cílem záměru, tak aby mohl být schválen Úřadem vlády, musí být vždy realizace ucelené bezbariérové trasy, která umožní volný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérová trasa musí být vždy spojnicí důležitých míst v obci (propojit např. úřady, kulturní a sportovní zařízení, zařízení sociální služeb apod.). Do plánované bezbariérové trasy je nutno zahrnout i bezbariérovou úpravu min. jednoho objektu, jedná se o celkové bezbariérové zpřístupnění objektů, tzn. přístup k budově, vstup do budovy, horizontální pohyb v budově (např. dveře bez prahů, bezbariérové WC) a vertikální zpřístupnění (např. výtah), nelze opominout ani informační systém po budově.

Předmětem celého projektu je tedy podle výše uvedených podmínek následující: rekonstrukce chodníku v ulici Tylova a třídy Osvobození, část od autobusové zastávky u 2. polikliniky až k objektu kulturního domu, čímž je splněna podmínka vybudování bezbariérové trasy. Pro bezbariérovou úpravu objektu na trase byl vybrán kulturní dům, kde již při rekonstrukci kina došlo k vybudování řady pro handicapované občany. Původní projektová dokumentace na vybudování výtahu do divadla z června 2013 zpracovaná Ing. Vladimírem Matějkou, byla rozšířena, doplněna a přepracována, tak aby splňovala požadavky programu mobility.

V případě, že ÚV ČR záměr bezbariérové trasy a rekonstrukci objektu kulturního domu doporučí k financování, je možné požádat o poskytnutí dotace na jeho rekonstrukci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Samozřejmě, bylo možné v danou chvíli realizovat projekt rychleji, a za peníze z městského rozpočtu, ale podle vyjádření starosty města Jindřicha Vařeky by bylo chybou nevyužít dalších možností financování. Výsledkem by měl být ucelený a domyšlený projekt, který bude sloužit nejen vozíčkářům, ale všem lidem se sníženou pohyblivostí.

Situace kolem péče o hendikepované: Respondentka není klientem žádné ze sociálních ani zdravotních služeb poskytovaných městem Příbram (Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram, příspěvková organizace města). Také nikdy nevyužila dopravních služeb, ani o ně nepožádala. Centrum denně auty převáží imobilní klienty za asistence řidičů a pečovatelek. Ačkoliv je elektrický vozík těžký (má i přes 200 kg dle typu), pracovníci Centra jsou schopni ho přepravovat.

Ani z kulturního života nejsou hendikepovaní vyloučeni – imobilní osoby se účastní i Centrem pořádaných výletů – například před několika dny byli na zámku v Blatné. Koncem června na Sobeňském rybníku nebo na jízdě parníkem po Vltavě. Pokud by respondentka projevila sebemenší zájem, dostalo by se jí od města pomoci v odpovídajícím množství i kvalitě.

 

S pozdravem Pavlína Svobodová, tisková mluvčí radnice Příbram.

V Příbrami 1. 6. 2018

Komentáře