Vojenské lesy zahájily stavbu Domu přírody v Brdech

BRDY – Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zahájily v pátek 1. října stavbu Domu přírody Brd. Ten vyroste v areálu loveckého zámečku Tři trubky nad Strašicemi. Po dokončení najde veřejnost v tomto návštěvnickém centru nejmladší chráněné krajinné oblasti v ČR rozsáhlou expozici o středočeských horách, jejich historii, legendách, ale i slavných obyvatelích – o Brdech civilních i vojenských.

Dům přírody v areálu záměčku Tři trubky  na soutoku říčky Klabava a Třítrubeckého potoka v chráněné krajinné oblasti Brdy postaví hospodářský správce této lokality Vojenské lesy a statky ČR. Náklady projektu jsou plánovány na 80 milionů korun, až osmdesát procent by měla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie. „Resort obrany tím plní slib, který dal v roce 2016, kdy byl zrušen vojenský újezd Brdy a lokalita se otevřela veřejnosti,“ připomněl ministr obrany Lubomír Metnar, pod nějž VLS spadají.

Zámeček Tři trubky.

Expozice bude umístěná v exteriéru areálu loveckého zámečku, především v jeho hospodářských budovách, samotné hlavní historické budově zámečku, kde pobývali prezidenti Masaryk nebo Beneš se však vyhne.  „Dům přírody Brd bude v pořadí již čtrnáctý a s ohledem na atraktivitu této lokality věřím, že si jej po výstavbě zhruba za dva roky návštěvníci oblíbí a budou se vracet za jeho výstavami, interaktivní expozicí, do multifunkčního sálu nebo skanzenu,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Stavba bude po dokončení nabízet prostory pro expoziční, vzdělávací a volnočasové aktivity. Obnovena bude také bývalá vodní elektrárna v expoziční funkci a po okolí bude umístěný mobiliář pro venkovní aktivity především pro děti. Okolím povedou nové pěší cesty. „Brdy tam budou od počátku prezentovány jako tajemný, drsný a krásný ostrov přírody uprostřed jinak civilizačním ruchem intenzivně přetvořené kulturní krajiny středních Čech a Plzeňska. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, počítáme s tím, že by Dům přírody Brdy měl otevřít brány prvním návštěvníkům v roce 2023,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Návrh expozice.

DŮM PŘÍRODY PŘEDSTAVÍ BRDY VE TŘECH KAPITOLÁCH

Návštěvníky výstavou, která bude rozdělena celkem do pěti kapitol, provedou dva maskoti, na které narazí hned u vchodu – brdský mravenec a samozřejmě mýtická legenda zdejších hvozdů – dobrý duch Fabián. Jednotící linkou všech částí výstavy bude ostrovní tématika.

Krásné, ale drsné
První kapitola příběhu vysvětlí návštěvníkům, jak se příroda vrchoviny mění a přetváří v jednotlivých ročních obdobích, a především, jak tento ostrov uprostřed civilizace stále dokáže být drsný. Zároveň ale také zjistí, že často nepropustné lesy byly vždy bohaté na vodu a vrchovina tak dávala blízkému i vzdálenému okolí dostatek vláhy pro jejich rozvoj.

Brdy vojenské
Kapitola druhá zavede návštěvníky do epochy, které se začala psát před bezmála sty lety, kdy se do Brd nastěhovala armáda mladého demokratického česko-slovenského státu s nimi také Vojenské lesy. Součástí tohoto „ostrova“ bude i do interiéru vestavěný bunkr, v jehož střílnách mají běžet videoprojekce. Z něj již návštěvník přejde do další části, která vysvětlí pozitivní přínos armádní správy a hospodaření VLS pro brdskou přírodu.

Ostrov pokladů
Pirátské truhlice s ukrytými poklady pak zájemcům o Brdy představí přírodní bohatství vrchoviny, která by se bez desítek let vojenské správy jistě nezachovala či vůbec nevznikla. Vřesoviště na „dopadovkách“ i další zázraky brdské přírody – ale hlavně brdské prameny, které produkují hlavní největší brdský poklad – vodu. Mezi zdejší poklady patří také brdský les, který zde bude představen návštěvníkům ve všech kontextech od cesty skrz hluboké brdské hvozdy, které se staly zdrojem paliva pro hutě, přes smrkové hospodaření posledních 250 let, které dalo lidem práci a stavitelům kvalitní materiál, až po právě realizovanou vizi odolných druhově pestrých lesů.

Strážci pokladů
Poslední kapitola je věnována těm, kteří na brdech pečují o poklady těchto hvozdů, ať již zde hospodaří, nebo vykonávají správu chráněné krajinné oblasti. Ale také brdským patriotům a hrdinům. Součástí expozice budou i „brdské ztráty a nálezy“ – seznam živočichů, rostlin, které již jsme ztratili. „V sekci Brdy budoucí pak bude instalován apel k ohleduplnému chování ke zdejší krajině ze strany každého z nás proto, aby si lidé uvědomili, že rozsáhlou komerční návštěvnickou infrastrukturou, na níž jsou zvyklí v jiných chráněných horských oblastech, by Brdy ztratily svou jedinečnost,“ říká projektový manažer Domu přírody Lukáš Nedvěd.

Dětská linka s mravencem
Expozice se bude v několika vrstvách zaměřovat na celou řadu cílových skupin, vedle dospělých celým příběhem – všemi kapitolami povede dětská linka zaměřená na rodiny s dětmi. To hlavní však na malé návštěvníky bude čekat v exteriéru, kde najdou naučnou ministezku, interaktivní prvky i prolézačky a další herní prvky.

text a foto: Vojenské lesy a statky ČR

Komentáře