Voda na Orlíku se podle hygieniků zlepšila

Orlická přehrada.

PŘÍBRAMSKO – Počasí posledních dní doslova láká k vodě, kde lze najít útočiště před úmornými vedry. Hygienici provedli tento týden na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelnou kontrolu spojenou s odběrem vzorků vod.

Již při vizuálním hodnocení přímo při vlastních odběrech bylo patrné, že voda na většině lokalit má výbornou kvalitu, což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků. Dokonce na všech sledovaných profilech v příbramské části přehradní nádrže Orlík došlo oproti poslednímu vzorkování ke snížení obsahu sinic a chlorofylu. Průhlednost vody je více jak tři metry a voda byla na všech čtyřech koupacích místech hodnocena stupněm 1. „Věřme, že současný charakter počasí tento příznivý vývoj udrží co nejdéle. Rovněž na nádrži Slapy, která je významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná a na většině sledovaných míst je hodnocena stupněm jedna,“ uvádí na webových stránkách krajské hygienické stanice vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Luboš Mandík.

Pouze v Županovicích, kde byl rozborem opakovaně potvrzen zvýšený výskyt sinic, je kvalita vody ohodnocena stupněm 3. „To však v žádném případě neznamená nějaká zásadní omezení pro koupající se osoby. Pouze u osob, které trpí alergiemi, malým dětem, nebo těhotným ženám doporučujeme se po koupání osprchovat,“ dodávají hygienici na svém webu. Mimo Županovic byla kvality vody ohodnocena stupněm 3 rovněž na Pilském rybníku u Sedlce – Prčice.  

Komentáře