Veřejnost vybrala tři návrhy z participativního rozpočtu

Nové lavičky na Svaté Hoře jsou z loňského ročníku. Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – Devatenáct návrhů podaných v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu bylo zařazeno do hlasování veřejnosti s tím, že na realizaci nejúspěšnějších bude rozdělený jeden milion korun. Podle výsledku hlasování byly k realizaci vybrané tři projekty.

Některé projekty v letošním ročníku participativního rozpočtu byly originální, u jiných jejich autoři použili projekty, které byly v loňském roce neúspěšné. Nejvíce hlasů veřejnosti získal projekt „Drkoláč – přírodní cyklostezka místo pro hry, setkávání a odpočinek“, na druhém místě je projekt „Svatohorská alej – rekultivace, lavičky, prořez, lampy VO“ a třetím u veřejnosti nejúspěšnějším je projekt „Luční kvítí nad Haldou“.

Hlasování probíhalo elektronicky, systémem Demokracie 21, založeném na principu více hlasů. Tento systém umožňuje hlasujícím detailněji vyjádřit své preference. Díky plusovým hlasům dochází k překryvu preferencí a je nacházena skupinová shoda a nejširší konsensus. Minusový hlas je pak doplňkem, který pomáhá odkrývat kontroverze.

„Děkujeme všem navrhovatelům za jejich projekty, stejně jako všem hlasujícím. Podle výsledků hlasování je zřejmé, že pokud projekt v daném roce nevyhraje, není třeba se vzdávat. Dva ze tří vybraných projektů byly v participativním rozpočtu zařazeny opakovaně,“ uvádí k výsledkům koordinátorka projektu Zuzana Kučerová s tím, že do hlasování se zapojilo 1251 hlasujících, kteří mohli rozdělit celkem pět plusových a dva minusové body.

V nejbližších dnech budou zahájeny konzultace vítězných navrhovatelů s příslušnými pracovníky radnice s cílem zahájit realizaci projektů co nejdříve. Ani neúspěšné projekty neskončí v propadlišti dějin, s některými z nich se bude radnice zabývat při přípravě investičních akcí příštích let. Nicméně z loňského ročníku radnici v „zásobníku“ už visí dva vítězné projekty v podobě projektů „Příbram.nakole.cz – cyklistická koncepce města Příbram“ a „Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě“.

Vítězné projekty:

Drkoláč – přírodní cyklostezka místo pro hry, setkávání a odpočinek

Rozpočet: 450 000 Kč

Počet hlasů: 373

Cílem je dokončit relaxační a cyklistickou zónu se zaměřením na rodiče s dětmi v blízkosti sídliště Drkolnov.

Svatohorská alej – rekultivace, lavičky, prořez, lampy VO

Rozpočet: 200 000 Kč

Podíl hlasů: 341

Cílem je rekultivovat okolí Svatohorské aleje.

Luční kvítí nad Haldou

Rozpočet: 175 000 Kč

Počet hlasů: 304

Cílem je vytvořit odpočinkové místo s rostoucími a kvetoucími letničkami či trvalkami, které by zvýšilo estetiku prostoru na kraji ochranného pásma dolu Ševčin.

Více informací o výsledcích najdete na webu města.

Komentáře