Vedení města se shodlo s ŘSD na stavbě protihlukových stěn jako současti obchvatu Příbrami

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – V minulém týdnu se na příbramské radnici uskutečnila schůzka, při které se setkalo vedení města se zástupci Ředitelství silnic  a dálnic (ŘSD) a projektanty, kteří pracují na dokumentaci k výstavbě jihovýchodního obchvatu města.

Výstavba jihovýchodního obchvatu se plánuje dlouhé roky. Jako první bude vybudována 2. etapa vedoucí od silnice I/66 do Bohutína. Její výstavba má být podle informací Ředitelství silnic a dálnic zahájena v roce 2024 a dokončena v roce 2026.

 „Při zmíněné schůzce se zástupci ŘSD a projektanty jsme projednávali dřívější připomínky a jejich zapracování do projektové dokumentace. Zdůrazněna opět byla otázka výstavby protihlukových stěn. V této otázce jsme dostali příslib, že při realizaci stavby bude zajištěna příprava výstavby těchto stěn,“ uvedl po jednání starosta Jan Konvalinka a dodal: „Město Příbram uzavřelo s dotčenými osadami memorandum, ve kterém se zavázalo, že pokud by se ŘSD od protihlukových stěn distancovalo, zajistí jejich výstavbu samo město. Výsledek posledního jednání je pro nás tedy dobrou zprávou. Zároveň jsme se dohodli, že toto setkání nad laděním detailů nebylo poslední.“

Další část výstavby obchvatu, tedy 1. etapa od Nové Hospody k Brodu má být dle informací ŘSD zahájena v roce 2026 a zprovozněna o rok později.

„Po celé délce připravovaného obchvatu bude několik desítek stavebních objektů, jako jsou kruhové objezdy, mosty, protihlukové stěny, migrační mosty, připravují se také retenční nádrže a další. Zástupce ŘSD jsme upozornili také na potřebu řešení dopravní situace osady Brod, a to ještě před zahájením 2. etapy výstavby JVO,“ dodal Konvalinka.

 

Komentáře