Ve Sportovní hale se brzy otevře občerstvení na ochozu

Foto: SZM Příbram.

PŘÍBRAM – Občerstvení ve Sportovní hale v Příbrami bylo z důvodu sporu s bývalým nájemcem více jak dva roky zavřené. Nyní se připravuje jeho opětovné otevření, provozovat ho bude přímo Sportovní zařízení města Příbram jakožto další pobočku svého SeZaM bistra.

Ve čtvrtek 10. října byla ve sportovní hale provedena exekuce vyklizením bývalého nájemníka z prostoru občerstvení. Návštěvníci Sportovní haly byli poslední dvě sezony nuceni spokojit se s provizorním občerstvením ve vstupním vestibulu haly, tomu je však nyní konec. „Jsem rád, že po více jak dvou letech došlo na základě soudní exekuce na bývalého nájemníka konečně k vyklizení stánku a věc se tak může pohnout kupředu. Nyní nastává druhá fáze procesu, kdy z důvodu fungování s péčí řádného hospodáře jsme nuceni vymáhat ztráty, které byly SZM způsobeny,“ říká ředitel Sportovního zařízení města Příbram Jan Slaba.

V prostoru občerstvení budou v nejbližších dnech probíhat úklidové práce a opravy, které jsou zapotřebí.  To vše ve snaze zprovoznit občerstvení co nejdříve. „Po důkladném vyklizení stánku nás ještě čeká jeho vybavení, označení a vyřízení všech potřebných dokumentů. Poté již nebude nic bránit jeho otevření,“ dodává Slaba.

Nejen s ohledem na předchozí zkušenosti s nájemci občerstvení bude nyní Sportovní zařízení města Příbram provozovat tento stánek na vlastní pěst stejně jako tomu je i v dalších zařízeních SZM. Občerstvení ve sportovní hale tak doplní koncepci SeZaM bistra, které již delší dobu funguje v Aquaparku, na Zimním stadionu i v Areálu Nový rybník.

Komentáře