Václav Švenda: Kandidáti na ředitele Středočeské centrály cestovního ruchu nesplnili naše očekávání

Václav Švenda, radní pro oblast kultury

STŘEDNÍ ČECHY – Krajští radní vzali na vědomí výsledek výběrového řízení na nové vedení Středočeské centrály cestovního ruchu. Výběrová komise nakonec nedoporučila žádného ze tří kandidátů. Kraj proto vypíše nové výběrové řízení.

„Středočeský kraj jako atraktivní turistická destinace. Chceme, aby nový ředitel/ředitelka v čele týmu schopných a motivovaných lidí, dokázal vybudovat silnou značku, která dokáže plně využít nezměrný potenciál Středočeského kraje. Práce nového vedení bude jistě náročná, ale zároveň velice rozmanitá a plná možností,“ vysvětluje očekávání kraje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Z předešlého výběrového řízení žádný vhodný kandidát nevzešel. „Přihlášení kandidáti bohužel nesplnili naše očekávání,“ netají zklamání radní Švenda. Hodnotící komise, do níž byla na základě dobrých zkušeností z výběrových řízení na ředitele/ředitelky jiných příspěvkových organizací přizvána rovněž odborná veřejnost, neshledala žádného z kandidátů vhodným pro vedení a rozvoj Středočeské centrály. Dostatečný počet bodů například nezískal při anonymním hodnocení předložených koncepcí žádný z kandidátů.

Kraj tedy vypisuje nové výběrové řízení. Kandidáti musí kromě vysokoškolského vzdělání a manažerských předpokladů splňovat také další předpoklady. Těmi jsou například znalosti cizích jazyků či rozhled v problematice cestovního ruchu. Kraj nabízí platové ohodnocení v rozmezí 70 000 – 80 000 korun plus odměny závislé na pracovních výsledcích.  Konkrétní výše platu je odvislá od délky praxe.

„Jsme si vědomi pošramocené pověsti Středočeské centrály, která byla z velké části způsobena nedostatečnou podporou projektů z oblasti cestovního ruchu. Právě to jsme připraveni změnit, jak jsme již v loňském roce dokázali například prostřednictvím změny financování a zavedením nových pravidel podpory. Jsme připraveni podpořit Centrálu a vytvořit z ní klíčového hráče v oblasti cestovního ruchu. Právě proto má pečlivý výběr vhodného kandidáta naší plnou pozornost. Novému vedení chceme poskytnout dostatečný prostor pro pozvednutí vnímání Středočeského kraje jako výjimečné a v mnoha směrech atraktivní turistické destinace,“ doplňuje radní.

V tuto chvíli je vedením Centrály pověřená Lucie Kaiserová, která na Krajském úřadě zároveň vede oddělení cestovního ruchu.

Středočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Od roku 2017 plní funkci krajského destinačního managementu regionu středních Čech. Podílí se na marketingu a tvorbě turistické nabídky ve spolupráci s oblastními destinačními managementy, usiluje o maximální využití turistického potenciálu regionu a na domácím i zahraničním trhu propaguje a prezentuje region. Rovněž plně zajišťuje jeho informační servis. Filmová kancelář, která je součástí SCCR od začátku roku 2019, pak komunikuje s filmovými produkcemi, pomáhá jim k získávání kontaktů a podmínek pro filmování v regionu, vytipovává lokace pro natáčení a nabízí bezplatnou pomoc při přípravě natáčení v regionu.

Nové výběrové řízení bude vyhlášené v nejbližších týdnech.

Komentáře