Václav Dvořák: Seznam investic v únorovém Kahanu je zavádějící

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Ekonom a daňový poradce Václav Dvořák se zamýšlí nad investicemi, které chce podle článku v únorovém vydání městského zpravodaje Kahan v letošním roce údajně realizovat vedení města.

V únorovém Kahanu jsou příbramští občané na 5 stranách seznamováni s plánovanými investicemi města. Jako autor je podepsán pan Břeň, ale považuji za jisté, že bez souhlasu vedení města by tak významný a rozsáhlý článek vyjít nemohl (starosta i místostarostové jsou členy redakční rady). Při čtení mi v úžasu zůstala otevřená ústa… Dovolte mi komentář.

V úvodu se dočteme, že Příbram má pro rok 2022 řadu investičních akcí a „následující přehled“ nás s nimi seznámí. Také se dočteme, že ceny jsou v úrovni včetně DPH. Zmiňovány jsou prý akce na rok 2022, nebo které skončily na přelomu let 21/22.

Nasčítáte-li uvedené ceny, dojdete k číslu asi 917 mil. Kč. To je číslo, které téměř 4x přesahuje plán investic města pro rok 2022. Někdo mi možná namítne, že v seznamu akcí je také aquapark, který investičně zasáhne i do roku 2023. To je pravda, ale text článku vyvolává dojem, že to jsou akce roku 2022. Navíc úvod článku uvádí, že se jedná o ceny včetně DPH. U aquaparku je uvedená částka 350 mil. Kč. Na lednovém jednání zastupitelstva se ale schválila cena (do výběrového řízení) 350 mil. Kč + DPH, kdy DPH udělá dalších 73 mil Kč. To jsme celkově téměř u miliardy. A to jistě není výčet akcí uvedený v Kahanu vyčerpávající. Jak je tomu s cenou a DPH u ostatních akcí nevím. Možná dobře, možná špatně, ale chyba za 73 mil. Kč je dostatečně ostudná.

Na prosincovém jednání zastupitelstva se schvaloval rozpočet a také střednědobý rozpočtový výhled (SRV) do roku 2026. Pan Buršík na něm mj. představil plán investic na roky 2022 a 2023. Ve SRV je na rok 2022 na investice naplánovaná částka 266 mil. Kč, v seznamu investic najdete číslo 111 mil. Kč. Pro rok 2023 počítá SRV s investicemi ve výši 350 mil Kč, přičemž v seznamu investic najdete větší číslo: 435 mil. Kč. Předložený plán investic je tedy v totálním nesouladu se SRV (jednou méně, potom více). Seznam akcí v Kahanu kolosálně nesedí ani na SRV, ani na plán investic. Svým miliardovým rozsahem ani sedět nemůže. Hodnota investic, o kterých mluví Kahan jako investicích roku 2022, dosahuje částky, která je ve SRV plánována celkem na roky 2022 až 2025!

V minulých letech tohoto volebního období jsme byli svědky toho, že město nedokázalo proinvestovat částky, které si na daný rok naplánovalo. Nyní Kahan občanům předkládá plán investic (roku 2022) za miliardu. V závěru článku se navíc dočteme o dalších plánovaných investicích za další stamiliony. Jen rekonstrukce ČOV má vyjít na 250 mil. (+ DPH). Článek je pro občany ohromně zavádějící a vytváří dojem velkolepého investování. Přitom opak je pravdou. V roce 2018 měla Příbram stavební povolení na aquapark a parkovací dům u autobusového nádraží. Za 3,5 roku nestojí nic. Současné vedení dodnes neobnovilo svojí péčí žádný městský most či lávku. Bytová výstavba je nulová, naopak rada města předložila návrh na prodej městských bytů. Budova RD stále jen chátrá, byť jsme na její opravu plánovali využít 40 mil. Kč z prodeje podílu na teplárně (dostali jsme je). Obdobně pokračuje chátrání vodohospodářského majetku a mohl bych pokračovat. Ze zdrojů města se dočteme, že první parkovací dům u nás bude stát nejdříve za dva roky, k léty probírané rekonstrukci náměstí na Březových Horách rovněž za dva roky, rekonstrukce ČOV začne za 3 roky atd. Na účtech města se hromadí stamiliony, ze kterých nám užírá inflace.

Komentovaný článek, vydaný jistě s vědomím vedení radnice, má silně předvolební nádech. Já si velmi přeji, aby se investování v Příbrami dařilo, aby se peníze na účtech přeměnily na nové stavby. Velice se mi ale nelíbí manipulace s občany, kteří nemají dostatečný přehled. Vydávat dosavadní investiční přešlapování za úspěchy není slušné. Předpokladem budoucího úspěšného a udržitelného rozvoje investic je kvalitní finanční a investiční plánování, které musí jít ruku v ruce. U nás bohužel nemáme ani jedno ani druhé. Pokud akce zmíněné v Kahanu v roce 2022 klapnou, budu za to šťastný a současnému vedení radnice se rád omluvím. Jsem si ale jist, že tomu tak nebude.

                                                                                                 Ing. Václav Dvořák MBA

Komentáře