Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z prosincového zastupitelstva.

Prosincové zastupitelstvo mělo jasné hlavní body – rozpočtový výhled a rozpočet na rok 2021. Přesto se jednání protáhlo téměř do půlnoci a bylo co poslouchat.

V úvodní informaci se starosta vrátil k minulému ZM. Na něm Václav Švenda správně upozornil na to, že RM v září schválila plán zimní údržby a zároveň jej nesmyslně dala k dalšímu schválení zastupitelům. Na listopadovém ZM stačilo uznat chybu a plán jen vzít na vědomí. Místo toho se tam rozvinula dlouhá debata s jediný cílem: obhájit postup radních za každou cenu. Bod byl nakonec v listopadu za zmatečné atmosféry stažen z programu. Na prosincovém ZM měl starosta potřebu opět postup RM obhajovat, byť uznal, že zastupitelé byli nepravdivě informováni. Dle starosty z ničeho nevyplývá, v čí kompetenci bylo plán zimní údržby schválit. Mýlí se, jedná se tzv. zbytkovou kompetenci rady. Ta plán správně v září schválila (stejně jako tomu bylo v minulosti), a tím mělo vše skončit. Vracením se k problému se jen marnil čas.

Následně si vzal slovo místostarosta a oznámil zastupitelům, že na účtech města je asi 413 milionů Kč. Další jeho informací bylo, že při obnově vodohospodářského majetku města se podařilo proinvestovat jen polovinu z plánovaného objemu prací. Poslední zajímavostí z jeho úst bylo sdělení, že Finanční výbor (FV) doporučuje zastupitelům schválit předložený rozpočtový výhled a rozpočet na rok 2021.

Zastupitelstvo se konalo v Estrádním sále Kulturního domu.

Zajímavým bodem programu byl návrh městské vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu. RM zastupitelům žádné doporučení nedala. Starosta ale podal svůj návrh, aby se poplatek zvedl asi o 10% na 600 Kč. Argumentoval nárůstem nákladů a tím, že se poplatek několik let neupravoval. Jeho návrh i argumenty vidím jako zcela správné. Paní Vesecká dala protinávrh, aby se poplatek nezvyšoval. Zároveň navrhla, aby se zavedl poplatek za ukládání komunálního odpadu ve sběrném dvoře. Třetí návrh, na mírnější zvýšení poplatku, dal pan Král. Další diskuse se vedla kolem pohledávek města za občany z titulu tohoto poplatku. Zde mi chyběla patřičná osvěta ze strany pana Buršíka, jaké zde má město (omezené) procesní možnosti. Návrh paní Vesecké o zpoplatnění sběrného dvora byl hodně překvapující. Jako by zapomněla na letní chybu, kdy se tento poplatek z popudu starosty (protiprávně) zavedl a potom rychle zrušil. V rámci hlasování byl přijat rozumný starostův návrh. Bylo by ale zajímavé vědět, zda má město nějakou koncepci ohledně nakládání s komunálním odpadem do budoucna. Taková informace nepadla, přičemž se jedná o závažnou a strategickou záležitost, která se musí plánovat roky dopředu.

Dalším bodem bylo projednání rozpočtového výhledu města do roku 2025. Úvodní slovo měl místostarosta Buršík, přičemž chvíli mluvil o rozpočtovém výhledu a chvílemi o rozpočtu (ten se ale neprojednával, to byl až následující bod programu). Význam obou dokumentů má sice společnou ekonomickou podstatu, ale zcela jiný obsah. Rozpočet se dívá na následující rok, výhled až na ty další. Zopakoval, že FV výhled projednal a doporučuje schválení. V rámci diskuse vystoupil pan Vařeka, který celkový význam výhledu zcela zpochybnil, v podobném duchu promluvil pan Holý. Zejména ze strany exstarosty je smutné, že stále nevnímá nutnost plánování, zejména v oblasti investic a velkých oprav. To jsou akce, které se připravují několik let a je nutné dopředu vědět, jaké budou finanční možnosti města. Každý rozumný plánovač ví, že čím je budoucnost vzdálenější, tím jsou údaje v plánu nejistější. O základních výdajích a projektech je ale třeba mít jasno. Dále vystoupil pan Školoud z pozice předsedy FV a opravil vyjádření pana Buršíka v tom smyslu, že FV výhled nedoporučuje, jen jej „akceptuje“. Nevím ale, co má tento výraz vyjadřovat a podobně na tom asi byli i zastupitelé.

K výhledu jsem vystoupil s řadou připomínek. Tou nejzásadnější bylo, že mi k číslům ohledně výdajů na investice a velké opravy chybí jejich seznam a časový harmonogram. Dostal jsem podivnou odpověď, že tento plán existuje někde v počítačích starosty a místostarosty. Nedozvěděl jsem se, kdo jej schválil a zda se k němu mohu já jako občan či zastupitelé dostat. Zmínil jsem, že město v minulosti ve velké míře nedokázalo realizovat stavební zakázky (viz třeba i úvodní slova pana Buršíka), přičemž na rok 2021 plánuje raketový růst těchto výdajů. Zeptal jsem se, co se změnilo, že si město na takové investice troufá. Dozvěděl jsem se, že konečně máme projekty a nyní už to zvládneme. Další z mých připomínek se týkala zásadního nezohlednění inflace a podcenění výdajů.

Odpovědi pana Buršíka byly celkově mlhavé, místy dokonce chybné, pro mne zcela neuspokojivé. Dokladem podivného plánování hospodaření města je to, že dle plánu schváleného koalicí přesně před rokem mělo mít město na účtech něco málo přes 100 mil Kč. Má o 300 mil více, a ještě byl krizový rok. Ano, dá se souhlasit s vyjádřením místostarosty, že finanční situace města je stabilizovaná. Hromadit peníze na účtech ale není dobře. Místo toho si měli občané užívat realizované stavby, např. parkovací dům. Koalice naplánovala na rok 2021 obří rozpočtový schodek téměř 200 mil. Jsem přesvědčen, že k němu nedojde, stejně jako v minulých dvou letech.

Velkou zajímavostí prosincového ZM bylo oznámení Marka Školouda, že odstupuje z funkce předsedy i člena FV. Vyjádřil zklamání z přístupu zejména pana Buršíka k FV. Sdělil, že tzv. „restart“ nebyl ničím jiným, než snahou zbavit se člověka s nepohodlnými názory, který navíc do hospodaření města viděl. Dospěl k závěru, že koalice vnímá FV jenom jako zákonnou nutnost, nikoliv svého pomocníka, a proto učinil své rozhodnutí.

Václav Dvořák

Komentáře