V příbramské nemocnici proběhl seminář pro pediatry

Foto: Martin Janota

PŘÍBRAM – V přednáškovém sále příbramské nemocnice dnes proběhlo setkání pediatrů s oficiálním názvem Podbrdské pediatrické dny. To si klade za cíl seznámit zdravotníky s novinkami v rámci pediatrické péče a představení zajímavých případů a kazuistik. Nosným tématem letošního setkání byla dětská chirurgie, a to díky účasti lékařů z oddělení dětské chirurgie FN Motol.

 „Jsem rád, že se můžeme setkat v době mimo epidemii koronaviru. Věřím, že si dnes všichni odnesete zajímavé poznatky, ale také prohloubíte vztahy mezi jednotlivými pracovišti v rámci méně formální části dnešního dne,“ popřál při zahájení účastníkům ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.

Kromě obecnějších témat, jako jsou předoperační vyšetření, výživa nebo péče o stomie se probíraly dnešní možnosti léčby deformit hrudníku dětských pacientů, kazuistika případu, kdy dětský pacient spolkl baterii, nebo problematiku předkožky a nesestouplých varlat. V odpolední části pak vystoupili lékaři z dalších pracovišť se svými zajímavými případy a postřehy z praxe.

  

Martin Janota,

specialista pro styk s veřejností  Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Komentáře