V Příbrami se budou kácet stromy, padnout jich má více jak osmdesát

Ilustarční foto

PŘÍBRAM – I v letošním roce jsou označeny suché a nebezpečné stromy, které Technické služby města odstraní v průběhu vegetačního klidu.

„Kácení probíhá na základě povolení vydaného Odborem životního prostředí Městského úřadu Příbram. Ve většině případů se jedná buď o suché či usychající stromy, nebo ty, které jsou nějakým způsobem nebezpečné,“ řekl starosta Jan Konvalinka. 

Jedná se o stromy v následujících lokalitách:

– ul. Politických vězňů – javor mléč (4) – stromy ve stromořadí usychají, lámou se a padají na přilehlý chodník

– Litavka, mezi lávkami – topol bílý (1) – strom je poškozený, předpoklad postupného odlamování

– křižovatka ulic Poštovní a Rovná – smrk pichlavý stříbrný (1) – ulomený terminál, strom je proschlý, není možnost dalšího vývoje dřeviny

 ul. Drkolnovská – douglaska tisolistá (2) – stromy jsou proschlé, u jednoho hrozí poškození kořenového systému při plánovaném zpevňování příjezdové komunikace

– křižovatka ulic Vokačovská – Prachatická – smrk pichlavý (1) – suchý strom s odlamujícími se větvemi, nebezpečí úrazu

– Hornické náměstí – smrk ztepilý (1) – strom je téměř suchý, neplní funkci veřejné zeleně

– příbramský hřbitov – stromořadí tújí (30) – řada tújí stojí přímo před pomníkem, neplní estetickou funkci dřevin na území hřbitova

– před zahrádkami v Bohutíně – javor klen (2) – při silném větru padají větve, hrozí nebezpečí úrazu nebo škody na majetku

– nad garážemi u areálu Leko – bříza bělokorá (1) – značně proschlý strom, přítomnost cizopasné houby, hrozí nebezpečí pádu stromu

– ul. Legionářů, Gymnázium – lípa srdčitá a bříza bělokorá (1+1) – stromy rostou v zápoji před budovou, porost se proředí a doplní keřovým patrem

– cesta k Junior klubu – topol bílý (1) – suchý strom s odlamujícími se větvemi, hrozí nebezpečí úrazu

– u kulturního domu – smrk ztepilý (3) – stromy jsou proschlé nebo suché

– ul. Plzeňská – modřín opadavý (1) – zcela suchý jedinec, hrozí padání větví

– ul. Pod Struhami – javor klen (1) – u stromu nakloněném nad frekventovanou cestu je narušen kmen s přítomností hniloby, při silném větru opadávají větve

– ul. Kladenská – borovice vejmutovka (1) – značně proschlý odumírající strom, nebezpečí pádu

– ul. Slunná, za garážemi – javor klen (1) – kmen stromu rostoucího ve svahu je poškozený, hrozí sesunutí nebo zlomení

– ul. Brodská – topol černý (3) – odumírající jedinci s proschlými terminály, suché lámající se větve mohou ohrozit provoz na silnici

 

– břeh Hořejší Obory – olše lepkavá (2) – stromy jsou suché, velké, hrozí nebezpečí

– Březové Hory, stromořadí – lípa srdčitá (1) – velmi proschlý strom

– ul. Politických vězňů – javor klen, javor babyka, modřín opadavý (23+1+1) celá strana uličního stromořadí je suchá či silně proschlá

– Komenského náměstí – lípa srdčitá (1) – velmi proschlý strom s prasklinou na hlavní kosterní větvi stojí nad dětských hřištěm, hrozí pád

– nad Novým rybníkem – bříza bělokorá (1) – zcela odumřelý strom

– nad Novým rybníkem – topol osika (1) – infekce báze kmene, podezření na infekci kořenů, odlomená část koruny

– ul. K. H. Máchy – javor mléč (1) – strom je zcela suchý

Komentáře