V létě dojde k výraznému snížení hladiny vody na Orlíku

SOLENICE – Na sníženou hladinu vodní nádrže Orlík v zimních měsících si veřejnost už zvykla, nyní ale Státní podnik Povodí Vltavy oznámil, že plánuje snížení hladiny vody v nádrži Orlík pod kótu 339,00 m n. m. i koncem letní sezóny. To se dotkne především lodní dopravy.

Omezení se dotkne lodní dopravy jak na Orlíku, tak na plavební komoře Kořensko. Důvodem je stavba „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, která začne 1. srpna. Prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 1. září letošního roku. „Vzhledem k tomu, že předpokládáme v případě běžné provozní a hydrologické situace v následujících měsících udržovat hladinu v nádrži mezi kótami 347,60 a 349,90, bude pokles během srpna o 8,6 až 11,9 m vodního sloupce,“ uvádí Povodí Vltavy na svých webových stránkách.

Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude přerušeno v okamžiku podkročení limitní úrovně hladiny 347,60 m n. m. Pokles pod rozhodnou kótu se předpokládá v prvním srpnovém týdnu.

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude přerušena při podkročení minimální provozní hladiny 342,50 m n. m. Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině srpna. „Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována až do konce března roku 2023,“ dodává Povodí Vltavy.

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost, širokou plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby svědomitě a s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Zároveň všechny uživatele prosíme, aby své aktivity na nádrži Orlík a příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny od srpna 2022 do března 2023.

V případě výskytu mimořádných hydrologických podmínek – suchu, povodni – může být tento harmonogram snižování upraven.

Komentáře