V Kamýku si připomenou amerického válečného hrdinu C. W. Abramse

Creighton Williams Abrams. Foto: archiv Hornického muzea Příbram

KAMÝK NAD VLTAVOU/PŘÍBRAM – V rámci letošních oslav konce 2. světové války na Příbramsku se v Kamýku nad Vltavou uskuteční vzpomínková akce na tankového velitele a budoucího generála Creightona Williamse Abramse.

Počátkem 80. let 20. století získalo příbramské muzeum mimořádně cenné historické materiály vztahující se ke konci 2. světové války v Kamýku nad Vltavou. Jednalo se o zápis ve školní kronice se zprávou, že sem dorazila 9. 5. 1945 jednotka americké armády vedená plukovníkem C. W. Abramsem s cílem převzít do zajetí nepřátelské uskupení hitlerovců ohrožující tento region.

Fotokopie stránky z Pamětní knihy měšťanské školy v Kamýku n. Vl.

Dokument obsahoval i Abramsův vlastnoruční podpis. Tato událost byla navíc doložena neméně cennými fotografiemi, které muzeu poskytl kamýcký občan Lubomír Spálenský. Časem se podařilo získat i vzpomínky přímých účastníků. „Nutno říci, že do té doby byla česká historiografie dosti skoupá na informace o působení Abramse na našem území, byť se jednalo o známou vojenskou osobnost s mezinárodním renomé. Po 2. světové válce jeho vojenská kariéra úspěšně pokračovala. Dosáhl hodnosti generála, stal se náčelníkem štábu armády USA a po jeho smrti byl Abramsovým jménem „pokřtěn“ nejmodernější bitevní tank M1 Abrams,“ říká ředitel Hornického muzea Příbram historik Josef Velfl.

Hlavní ulicí v Kamýku n. VI. kráčejí klíčoví aktéři. Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Příbramské muzeum se pokusilo přiblížit Abramsův význam na stránkách odborného tisku a prostřednictvím výstav. Díky Kamýku nad Vltavou, členům klubů vojenské historie a dalším nadšencům vznikla i pamětní deska, která bude slavnostně odhalena 9. 5. 2024 v 11 hodin. Součástí bohatého doprovodného programu bude i prezentace vojenského tábora z doby 2. světové války a ukázka historické techniky a výzbroje americké sovětské a německé armády.

C. W. Abrams (vlevo) v Horažďovicích 6. 5. 1945. Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Význam plukovníka C. W. Abramse během válečné anabáze na našem území spočívá především v tom, že se mu podařilo se svými tankisty v stanoveném čase dosáhnout předem určené demarkační čáry a následně převzít do zajetí 30 km za stop-linií početné těleso hitlerovských vojsk z výcvikového prostoru SS mezi Vltavou a Sázavou, představující tehdy obrovskou hrozbu pro zdejší region. „Na sklonku 2. světové války tak přispěl k záchraně životů mnoha místních obyvatel a k osvobození naší vlasti od nacismu. Za tento počin byl záhy po válce dekorován Čs. válečným křížem 1939,“ dodává Velfl.

Pak však u nás na dlouhá desetiletí upadl v zapomnění. Skromnou satisfakcí tak bude odhalení jeho pamětní desky.

Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Komentáře