V galerii začíná tradiční výstava betlémů

Ilustrační foto. Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAM  – Hornické muzeum Příbram pořádá výstavu s názvem Příbramské betlémy. Výstava představí betlémy spjaté s dějinami města, jehož osmisetletou historii si letos připomínáme, a s bohatými hornickými tradicemi. Navštívit jí můžete od 9. Prosince v Galerii Františka Drtikola.

Prezentován bude například nejstarší betlém z muzejních sbírek, který vytvořil horník Jan Křtitel Třešňák v letech 1843–1849, dále největší betlém, zvaný Vyskeřský, z druhé poloviny 19. století, z doby největšího rozmachu místních stříbrných dolů či nejnovější přírůstek muzejní sbírky, a to betlém Vladimíra Malého z roku 1963. Představí se práce výtečných místních řezbářů, drobné figurky z chlebové hmoty, sádrový betlém rodiny příbramských lékárníků Pokorných nebo papírový betlém Oldřicha Drozdy, který se po druhé světové válce stavěl ve většině skautských kluboven, včetně té příbramské. Návštěvníci si budou rovněž moci prohlédnout velkoformátové zvětšeniny ilustrací s vánoční tematikou pocházející ze vzácného příbramského graduálu z konce 16. století.  Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci se spolkem Příbramští betlémáři a Státním okresním archivem Příbram.

Expozici lze navštívit až do 8. ledna 2017, a to od 9 do 17 hodin, ovšem s následujícími výjimkami: 15. a 24. prosince bude výstava zpřístupněna pouze dopoledne, 31. prosince bude zavřeno a první den nového roku si můžete návštěvou Příbramských betlémů zpříjemnit až v odpoledních hodinách. Vstupné činí 20 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti, studenty a seniory. Nebude chybět ani doprovodný program – sváteční atmosféru Zámečku podtrhne pásmo koled a vánočních písní v podání folkové skupiny Koledníci, na něž se mohou návštěvníci těšit na Štěpána v pondělí 26. prosince od 14 hodin, a to za symbolické vstupné 20 Kč.

Komentáře