Úřad se vrátí k běžnému provozu, elektronická komunikace je upřednostňována

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Od pondělí 20. dubna se upravují úřední hodiny MěÚ Příbram. Úřad bude pro občany otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, Dopravní úřad i v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin.

Zdůrazňujeme, že je třeba i nadále dodržovat přísná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru. Z toho důvodu žádáme občany o upřednostnění písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před osobním kontaktem. Pokud je osobní návštěva úřadu nezbytně nutná a neodkladná, dodržujte pokyny uvedené v přiloženém dokumentu.
Připomínáme, že poplatky za komunální odpad a psy lze uhradit bez jakékoli sankce až do 30. června. Upřednostněte bezhotovostní platební styk.

POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

ÚŘEDNÍ HODINY MěÚ od 20.04.2020: pondělí a středa 08:00 – 17:00 Dopravní úřad má rozšířené úřední hodiny i v úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00

Z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 žádáme o dodržování následujících pokynů:
1. Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
2. Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách.
3. Dokumenty a jiné písemnosti předávejte přednostně prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v úředních hodinách a dále i v úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00 a v pátek 08:00 – 14:30 (mimo úřední hodiny použijte zvonek vedle vchodu do budovy).
4. Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou. Poplatky za komunální odpad a za psy lze uhradit až do 30. 6. 2020 bez jakékoli sankce. Údaje pro bezhotovostní platbu jsou uvedeny na složence, popř. lze tyto údaje získat telefonicky na tel. č. 318 402 341, 318 402 241 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu
5. Do budovy úřadu bude vpuštěn vždy jen omezený počet klientů, dodržujte organizační pokyny zaměstnanců MěÚ.
6. Používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě použití respirátoru je nutné tento překrýt ještě rouškou!
7. Použijte dezinfekci rukou, umístěnou v budovách úřadu.
8. Dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry, neshlukujte se před budovou ani na chodbách nebo v čekací zóně.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu
Základní kontakty – ústředna, podatelna: 318 402 211, 318 402 210, 318 402 217, e-podatelna@pribram.eu

zdroj: Město Příbram

Komentáře