Tři králové dnes odpoledne navštíví Příbram

PŘÍBRAM – I letos město navštíví Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří pojedou v čele tříkrálového průvodu na živých velbloudech. Tito tři vyslanci dorazí na příbramskou radnici v neděli 5. ledna krátce před 16. hodinou.

Po úvodním slovu a zaznění tradiční tříkrálové fanfáry průvod vyjde na svou cestu po obvyklé trase: Hailova ulice – Jiráskovy sady – Lázeňská ulice, Pražská ulice – nám. T. G. Masaryka. V cíli průvodu se králové pokloní Svaté rodině, jež bude čekat na pódiu. Právě tam k veřejnosti promluví mudrcové z Východu, zástupci města, pan farář a ředitel Farní charity Příbram.

V Příbrami při průvodu Tří králů začíná také tradičně charitativní sbírka pořádaná Farní charitou Příbram, kdy skupinky koledníků budou vybírat prostředky do zapečetěných kasiček. Ty jsou označeny logem farní charity a razítkem městského úřadu. Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je vybaven kartičkou se jménem a číslem, jež se shoduje s číslem kasičky.

Komentáře