Středočeský kraj pracuje na vzniku digitální technické mapy, posloužit má lidem i starostům

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj intenzivně pracuje na vzniku digitální technické mapy. Jeden z nejdůležitějších IT projektů v České republice umožní zrychlit stavební řízení a zjednoduší lidem i starostům například přípravu staveb, zjištění existujících inženýrských sítí a podobně.

Digitální technická mapa vlastně není tak úplně mapa, jak si ji mnozí představí. Zjednodušeně řečeno se jedná o soubor informací zasazených do běžného mapového základu, který nám poskytuje nějakou další důležitou informaci. Obecně se dá říci, že dnes už ani tak nemluvíme o mapách, jako spíše o geografických informačních systémech. Geografický informační systém je aplikace obsahující více vrstev. Tento systém si tedy můžeme představit jako běžnou cibuli. Na povrch jsou připoutány jednotlivé vrstvy – slupky cibule, kde v každé slupce je nějaký ucelený soubor informací. Například silniční síť, ortofoto mapa, neboli letecké snímkování či vrstva s dopravní situací jak aktuální, tak dlouhodobou.

Digitální technická mapa je pak speciální vrstva (spíše více vrstev), která do klasické mapy vkládá informace o technických předmětech, které jsou v prostoru uloženy. To může být například okraj a výška chodníku, umístění a typ dopravní značky, umístění kabelů elektrických a počítačových sítí, kanalizačního potrubí, vodovodního rozvodu atd.

K čemu by měla taková aplikace sloužit

Příležitostí je hned několik. První z nich je spojování jednotlivých investičních akcí. Pokud si někdo přeje například položit novou dlažbu, vybudovat novou cyklostezku nebo silnici, lze snadno dohledat, jaké jsou v dané lokalitě potřeby. Ty následně zahrnout do přípravy a plánování dané aktivity. Pravdou totiž je, že nejnákladnější stránkou každé investice jsou výkopové práce pro uložení podzemních struktur a také celá délka řízení pro schválení takovéhoto záměru.

Pravděpodobně nejdůležitější částí této aplikace pro širokou veřejnost je zjištění možnosti připojení se na veřejné sítě – elektřinu, plyn, vodu. Dále možnost schválení stavebních prací a kontrola, zdali ve trase zamýšlené stavby není umístěno vedení, jenž by stavbu znemožnilo či prodražilo, nebo naopak, jak se co nejsnadněji na dané sítě napojit.

Tato aplikace, kterou v současné době všechny krajské úřady připravují, by měla být pro veřejnost a investory zprovozněna do poloviny roku 2023. 

Komentáře